‘Energieopslag is maar een deel van de oplossing’

4 oktober 2017

 Aart-Jan de Graaf, Lector Meet- en Regeltechniek op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), pleit voor een bredere discussie over de mismatch tussen vraag en het aanbod van duurzame energie. ‘Bedrijven zouden in de winter minder kunnen produceren.’

Pixabay

Over een X-aantal jaar sluiten fossiele-energiecentrales en stroomt duurzame energie met enorme hoeveelheden door het energienet. In Nederland wordt een groot deel van die energie opgewekt met windmolens. In 2023 staat voor minimaal 4.450 MW vermogen aan windmolens op zee, als de afspraken in het Energieakkoord worden nageleefd. Dat is goed voor zo’n 4.450.000 huishoudens, uitgaande van het huidige elektriciteitsverbruik.

Voldoende opwek

Lector meet- en regeltechniek Aart-Jan de graaf is onder de indruk van de mogelijkheden die de Noordzee biedt. ‘We hebben genoeg zee om energie voor heel Nederland op te wekken’, zegt hij. Toch maakt de lector zich zorgen. Duurzame energie op het juiste moment op de juiste plek krijgen, is een uitdaging en technische oplossingen zijn kostbaar.

Doordat de opwek van duurzame energie niet wordt gestuurd door de vraag, ontstaat een mismatch. Die mismatch kan worden opgelost door energie op te slaan en later te gebruiken. Bijvoorbeeld door de energie om te zetten in waterstof (en vice versa) of door lithiumaccu’s in het energienet te plaatsen. Maar daar gaat Nederland het probleem niet mee oplossen, aldus De Graaf.

Kostbare oplossing

Hij waarschuwt onder andere voor de kosten. ‘Er is ongelofelijk veel opslag nodig om de mismatch tussen vraag en aanbod op te lossen. Er wordt bijvoorbeeld gezegd dat elektrische auto’s [die verbonden zijn met een laadpaal, red.] als buffer kunnen dienen. Maar weet je hoeveel auto’s we dan nodig hebben? Er zijn zo’n 500 miljoen Tesla Model S-auto’s nodig om de wintermaanden te overbruggen, als Nederland geen aardgas meer gebruikt’, aldus De Graaf.

Deze getallen baseert hij op het huidige energiegebruik in Nederland. Dat gebruik neemt waarschijnlijk af omdat er veel geïnvesteerd wordt in de energiezuinigheid. Woonhuizen worden bijvoorbeeld beter geïsoleerd. Maar volgens de lector gaan die ontwikkelingen niet snel genoeg en zelfs als de gewenste renovaties volledig zijn doorgevoerd, blijft er een probleem over. Zogenaamde nul-op-de-meter-woningen (NOM) hebben in de zomer een elektriciteitsoverschot en in de winter een tekort. Dat resulteert in een grote elektriciteitsvraag.

Andere discussie

Om het energiesysteem betrouwbaar én betaalbaar te houden, pleit De Graaf voor een bredere discussie: ‘Je moet niet alleen naar de aanbodkant kijken, maar ook naar de vraagkant.’ Energieconsumenten kunnen hun gedrag bijvoorbeeld aanpassen op het aanbod van energie. ‘Bedrijven zouden meer producten in de zomer kunnen produceren, wanneer er energie in overvloed is. Die producten kunnen ze vervolgens opslaan’, zegt de lector.

De lector meet- en regeltechniek streeft naar een betrouwbare en betaalbare energievoorziening. Om die te bereiken, wil hij alle realistische opties openhouden: ‘Energieopslag is een deel van de oplossing, maar niet de hele oplossing.’

Presentatie

 In mei gaf Aart-Jan de Graaf een presentatie over de mismatch tussen vraag en aanbod van energie, tijdens het symposium Waterstof in de Energietransitie. Download hieronder de presentatiesheets. Deze geven meer inzicht in de opwek van energie, mismatch en energieopslag.

Lectorenplatform

 Aart-Jan de Graaf is tevens onderdeel van het Lectorenplatform EnergieVoorziening in Evenwicht (LEVE), een samenwerkingsverband tussen lectoren van verschillende hogescholen. Deelnemers ontwikkelen een gezamenlijke visie op de energietransitie en doen samen onderzoek. Het platform streeft naar energie-evenwicht in 2030. 

Bron: HAN Centre of Expertise - SEECE