Faculteitsdirecteur en lector HAN pleiten voor hogere rijksbijdrage university of applied sciences

5 oktober 2019

Faculteitsdirecteur Janneke Hoekstra en lector Bram Veenhuizen van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) vinden dat er meer moet gebeuren om praktijkgericht onderzoek op hogescholen te stimuleren. Zij hopen op een gerichte aanpak bij overheid en onderwijsinstellingen om te komen tot volwaardige universities of applied sciences.

Student op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN)

Hoekstra en Veenhuizen doen hun verhaal middels een opiniestuk op de website scienceguide.nl. In het artikel schrijven de auteurs over ‘het ideaal’ van de university of applied sciences (UAS). De ťchte UAS bestaat nog niet, aldus de faculteitsdirecteur en de lector. ‘Hogescholen zijn nog lang niet uitontwikkeld richting UAS.’

Ze hanteren een strakke definitie. ‘Wij spreken pas echt van een UAS als het gaat om een hbo-instelling die nationaal als toonaangevend en invloedrijk herkend wordt op ťťn of meer actuele maatschappelijke thema’s. Een UAS levert relevante kennis en expertise aan bedrijven, instellingen en overheid en wordt door hen en door de media actief over deze thema’s geraadpleegd.’

Hogescholen zetten stappen. Onder andere door middel van centers of expertise, waar het Sustainable Electrical Energy Center of Expertise (SEECE) een voorbeeld van is. Dat stimuleert praktijkgericht onderzoek naar onderwerpen die gerelateerd zijn aan de energietransitie. Bij het onderzoek zijn bedrijven uit de regio, onderwijsinstellingen en overheden betrokken. Oftewel: er wordt samengewerkt in de driehoek.

Versnellen van de ontwikkeling

Ondanks deze inspanningen gaat de ontwikkeling naar een UAS Hoekstra en Veenhuizen niet snel genoeg. Niet alleen op de HAN, maar ook bij andere hogescholen. ‘Al met al blijft de omvang van het hbo-onderzoek bescheiden. De maatschappelijke impact en zichtbaarheid dus ook. Naar onze mening zou een hogeschool met een UAS-ambitie ernaar moeten streven een groter deel van hun rijksbijdrage voor onderzoek in te zetten.’

Het is echter lastig voor hbo-instellingen om een groter deel van hun rijksbijdrage voor onderzoek te gebruiken, concluderen Hoekstra en Veenhuizen. ‘De huidige bekostigingssystematiek geeft daarvoor weinig ruimte. Zonder een hogere rijksbijdrage voor praktijkgericht onderzoek zal het niet gaan. (…) Succesvolle lectoraten zijn nu al gedwongen te krimpen omdat de afhankelijkheid van de steeds meer verdunnende subsidiepotten te groot is en de benodigde cofinanciering niet beschikbaar is.’

Lectoraten zijn een belangrijke spil in de zoektocht naar oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Ook de lectoraten in het SEECE-netwerk. Deze onderzoeksgroepen initiŽren nieuwe projecten, onderhouden contacten met het werkveld en zorgen dat de nieuwste kennis over duurzame energie in het onderwijs belandt.

Lees het hele opiniestuk op www.scienceguide.nl

Lees ook: 5 vragen voor…Janneke Hoekstra - Faculteitsdirecteur Techniek, over de kwestie: praktijkgericht onderzoek met/zonder toekomst?

Bron: Scienceguide.nl