HAN draagt bij aan zoektocht naar duurzame oplossingen

9 januari 2019

In een speciale bijlage in De Gelderlander, die op 5 januari verscheen, laat de HAN zien hoe de hogeschool bijdraagt aan de zoektocht naar duurzame oplossingen vanuit de techniek.

Opwarming van de aarde

De wereldbevolking groeit explosief: van 2 miljard in 1950, naar ruim 7 miljard in 2018, tot - naar verwachting - 10 tot 12 miljard in 2050! Elke dag komen er 200.000 mensen bij, die allemaal eten, drinken, wonen en consumeren. Ze verbranden fossiele brandstoffen, met een opwarmende aarde tot gevolg.

Het veranderende klimaat vraagt om een versnelde energietransitie. Met subsidies, een verhoging van de belasting op gas en een verlaging van de belasting op elektriciteit moet isolatie en duurzame verwarming aantrekkelijker worden, maar betaalbare toepassingen zijn er nog onvoldoende. De energieopwekking door huishoudens en bedrijven legt een grote druk op de netbeheerders, want al die energie van zon en wind leidt tot energiepieken en -dalen die de huidige infrastructuur destabiliseren.

CO2-uitstoot moet omlaag

De CO2-uitstoot moet omlaag en dus moet de glastuinbouw, nu nog een grootverbruiker van energie, anders gaan telen. De landbouw en veeteelt hebben de uitdaging om hun methaanemissie te reduceren, betere bemestingstechnieken te vinden, minder kunstmest en minder bestrijdingsmiddelen te gaan gebruiken. Personenauto’s, vrachtwagens en landbouwmachines moeten plaats maken voor voertuigen die door dieselvervangende technieken worden aangedreven. Gaan we elektrisch rijden, of op waterstofgas? Er staat veel te gebeuren en het moet snel.

Maatregelen voor infrastructuur

Denk ook aan infrastructurele maatregelen. De stijging van de zeespiegel en een groeiende kans op (rivier)overstromingen vraagt om meer deskundigen op het gebied van weg- en waterbouw. Onder hun leiding kunnen dijken, sluizen en waterkeringsconstructies worden aangelegd en kan meer ruimte voor rivieren worden gecreŽerd.

Sowieso, met het groeiende wegverkeer klinkt de roep om alternatief vervoer, innovatieve verkeerssystemen en autonoom rijden luider dan ooit. Hoogopgeleide technici ontwikkelen vandaag de oplossingen van morgen. Om het leven van mensen te vergemakkelijken, om ziekten uit te bannen, afvalbergen te reduceren, hulpbehoevenden zelfredzaam te maken en bijvoorbeeld ondernemingen te helpen bij het vergroten van productieopbrengsten en het efficiŽnter inrichten van processen.

OriŽnteren op een technische opleiding

De HAN wil met deze bijlage (pdf) in De Gelderlander van 5 januari 2019 het gesprek tussen ouders en hun kinderen over studiekeuze faciliteren (oriŽnteer je op een technische opleiding!), docenten en decanen in het (voortgezet) onderwijs informeren over wat we bij de technische faculteit van de HAN zoal doen, en ondernemers en beleidsmakers inspireren samenwerking met de HAN aan te gaan.

Bron: HAN.nl