HAN installeert lector die zich hard maakt voor de energietransitie

17 mei 2017

 De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) installeerde donderdag 11 mei een nieuwe lector Duurzame Energie: Mascha Smit. Haar onderzoeksgroep draagt bij aan de transitie naar duurzame energie, samen met bedrijven uit de regio.

Diana de Jong (lid van het college van bestuur) en Mascha Smit (lector Duurzame Energie), tijdens de installatie.

De dag van de installatie stond grotendeels in het teken van waterstof. Voorafgaand aan de plechtigheid vond een symposium plaats, getiteld Waterstof in de energietransitie. Smit aanvaardde vervolgens haar ambt met het uitspreken van de intreerede De rol van waterstof binnen de duurzame energietransitie.

Energieopslag

De brandstof speelt een belangrijke rol in de carrière van Smit (ze was R&D-manager bij brandstofcelproducent Nedstack) en een belangrijke rol in een wereldwijde transitie naar duurzame energie. Waterstof is geschikt voor de opslag van grote hoeveelheden duurzame energie. Daardoor kan waterstof het elektriciteitsnet in balans houden en de sleutel vormen voor een betrouwbaar, betaalbaar en duurzaam energiesysteem.

Maar de opslag van elektriciteit is slechts één van de thema’s waar het lectoraat zich op richt. Smit doet ook onderzoek naar de opwek van duurzame energie en systeemintegratie. ‘Wij willen oplossingen leveren waarmee duurzame energie als vanzelfsprekend geïmplementeerd kan worden, met eenvoudige, betrouwbare en betaalbare technologie’, aldus Smit.

Relatie met MKB

De lector investeert in nauwe banden met het midden- en kleinbedrijf in de regio. ‘Dat kunnen zowel bedrijven zijn die energiesystemen als –componenten leveren. Die vanuit de productiekant vragen hebben waar ze zelf geen capaciteit voor hebben. Het kunnen ook bedrijven zijn die beter met energie om willen gaan. Die willen weten of ze bepaalde systemen kunnen toepassen en hoe ze dat het beste kunnen doen’, zegt Smit.

De banden met het werkveld leveren nu al concrete onderzoeksprojecten op. Het lectoraat werkt de komende tijd – onder andere - aan haalbaarheidsstudie Archypel. De onderzoekers bestuderen een waterstofopslagsysteem, dat onderdeel moet worden van een energie-autonome woning. Dat doen ze samen met het Institute for Sustainable Process Technology, netbeheerder Alliander en vier MKB-bedrijven.

Onderwijsontwikkeling

Dit soort projecten zijn ook waardevol voor het onderwijs van de HAN. Studenten voeren studieopdrachten uit, die gelieerd zijn aan het lectoraatsonderzoek. En kennis die voortkomt uit de onderzoeken vindt haar weg in het onderwijs. Het lectoraat is betrokken bij de ontwikkeling van masters, minors en regulier hbo-onderwijs.

Op die manier leidt het werk van Smit en haar lectoraat tot energieprofessionals die toegerust zijn op de (duurzame) wereld van morgen. ‘Vanuit een nauwe samenwerking met docenten, andere lectoraten en externe partijen dragen wij proactief bij aan het hoger beroepsonderwijs, en leren we studenten om zelfstandig duurzame energie-oplossingen te kunnen ontwikkelen en toepassen’, zegt Smit.

Energiedoelen

Dat is hard nodig, gezien het tekort aan energietechnici in Nederland en de doelstellingen van de Nederlandse overheid. In het Energieakkoord staat dat in 2020 14 procent van de energie uit hernieuwbare bronnen moet komen. In 2050 moet bijna alle gebruikte energie duurzaam zijn opgewekt. De inspanningen van de nieuwe lector Duurzame Energie dragen bij aan het behalen van deze doelen.

Meer weten over de activiteiten van het lectoraat Duurzame Energie? Kijk op de website.

Bron: HAN Centre of Expertise - SEECE