HAN ontvangt subsidie voor Solar Demo Lab

17 juni 2014

De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) ontvangt 90.000 euro subsidie van Provincie†Gelderland voor het Solar Demo Lab. De HAN onderzoekt hoe het midden- en kleinbedrijf in de regio†gebruik kan maken van het Solar Demo Lab als proeftuin voor duurzame energie.

Speciale tuinbouwkas

Naast de faculteit Techniek van de HAN staat een special†tuinbouwkas: het Solar Demo Lab. Deze wordt gebruikt voor onderzoek naar energie†uit geconcentreerd zonlicht, binnen het HCPV-GO-project dat wordt uitgevoerd in het kader†van het Topsectorenbeleid van de Rijksoverheid. In de kas komen vlakke, kunststof lenzen die†meebewegen met de zon. Hoogrendementszonnecellen kunnen vervolgens tot veertig procent van†het geconcentreerde licht omzetten in elektrische energie. Naast elektrische energie komt warm†water en licht voor het gebouw beschikbaar. Door de afvang van zonnewarmte is minder†koeling en ventilatie noodzakelijk in de kas.

Proeftuin voor het MKB

Dankzij de subsidie kan het Solar Demo Lab als proeftuin worden ingezet voor verschillende†onderzoeken. Vooral het midden- en kleinbedrijf, in de regio waar de HAN actief is, profiteert†hiervan. Testfaciliteiten zijn voor deze groep over het algemeen erg duur.

Welke faciliteiten in†de kas worden geÔmplementeerd is afhankelijk van de interesse en wat met de verkregen†middelen mogelijk is.†‘We willen een unieke proeftuin naast de hogeschool creŽren.†Hoe die er precies uitziet is afhankelijk van de wensen in het bedrijfsleven’, zegt Rik Catau,†onderzoeker bij het HAN-Lectoraat Duurzame Energie.†Momenteel zijn experimenten met warmteopslag, zonnevolgsystemen, daglichtsystemen en algen gepland.

Uitbreiding HAN-onderzoek

De HAN blijft zelf ook gebruik maken van het Solar Demo Lab. De faciliteit wordt gedeeld met het bedrijfsleven. Studenten en HAN-onderzoekers zetten het HCPV-GO-project voort en bedenken nieuwe toepassingen voor de onderzoekskas. Die kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor warmtepompinstallaties en biogastoepassingen.

Bron: HAN Centre of Expertise - SEECE