Nieuw lectorenplatform streeft naar energie-evenwicht in 2030

3 juli 2017

Lectorenplatform Energievoorziening in Evenwicht (LEVE) ging 14 juni officieel van start. Lectoren van verschillende hogescholen ontwikkelen een gezamenlijke visie op de energietransitie en doen samen onderzoek. Hun doel: energie-evenwicht in 2030.

 Beeld: Wikimedia

De transitie naar duurzame energie is in volle gang. In 2020 moet veertien procent van alle energie in Nederland hernieuwbaar zijn. (In 2016 was dat 5,9 procent.) Dat staat in het nationaal energieakkoord dat in 2013 ondertekend werd. En als Nederland de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs wil halen, moet daar nog een schepje bovenop.

Nieuwe energietechnologie

De energietransitie heeft grote gevolgen voor het energienetwerk. Er komt veel nieuwe technologie op de markt. Opwekapparatuur, zoals windmolens en zonnepanelen, maar ook opslagcapaciteit en nieuwe consumentenapparatuur. De elektrische auto bijvoorbeeld, die er op zijn beurt voor zorgt dat er een laadinfrastructuur wordt aangelegd. 

Deelsystemen in het energienet raken met elkaar verweven, maar verwevenheid is niet hetzelfde als optimale integratie. Een aantal energieprofessionals pleit bijvoorbeeld voor energieneutrale steden (wat wil zeggen dat ze – gemiddeld – evenveel duurzame energie opwekken als ze gebruiken), maar die zullen een enorme impact hebben op het omliggende elektriciteitsnet. Energie moet op piekmomenten worden afgevoerd en bij een tekort moet energie worden aangevoerd.

Optimale integratie

Om optimale integratie van duurzame-energiesystemen te bereiken, is een systeemvisie nodig. Daarom werken lectoren van verschillende hogescholen en de Topsector Energie aan een gezamenlijke visie voor 2030. Deze zal de basis vormen voor toegepast onderzoek. Deelnemende hogescholen zijn:

  • Avans Hogeschool (Lectoraat Smart Energy, Jack Doomernik)
  • Hanzehogeschool (lectoraat Energietransitie, Jan-Jaap Aué)
  • Hogeschool InHolland (Lectoraat Innovatiemodellen Duurzame Energie, Christoph Maria Ravesloot)
  • Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (Lectoraat Meet-& Regeltechniek, Aart-Jan de Graaf)
  • Hogeschool Zeeland (Lectoraat Delta Power: Duurzame Energie in de Delta, Jacob van Berkel)
  • Saxion (Lectoraat Duurzame Energievoorziening, Richard van Leeuwen)

LEVE wil dat het evenwicht tussen de vraag en het aanbod van energie in 2030 gehandhaafd blijft, binnen elk tijdsinterval en op elke plek. Op basis van een literatuurstudie, interviews met de lectoraten en een consultatie van de industrie bepaalt LEVE een goede onderzoeksrichting. Daarbij doen de lectoraten onderzoek naar bestaande oplossingsrichtingen. De onderzoekers vragen zich bijvoorbeeld af in hoeverre energieopslag in Noorse stuwmeren of omzetting van elektriciteit naar waterstof de Nederlandse mismatch tussen vraag en aanbod kan oplossen.

Beschikbare kennis

Bij het ontwikkelen van een visie en het opzetten van onderzoeksprojecten, wordt gebruik gemaakt van zoveel mogelijk beschikbare kennis. Daarbij krijgt het platform hulp van de Topsector Energie en zorgen gelieerde centres of expertise (zoals SEECE) voor toegang tot het bedrijfsleven en onderwijs. Dankzij LEVE kunnen lectoren elkaars werk complimenteren en een waardevoller bijdrage leveren aan de transitie naar duurzame energie.

Kijk voor meer informatie op www.lectorenplatformLEVE.nl.

Bron: HAN Centre of Expertise - SEECE