LEVE-lectoren vestigen aandacht op warmtetransitie

19 december 2017

Het Financieele Dagblad distribueerde dinsdag 19 december verhalen over de warmtetransitie, waaronder een interview met HAN-lector meet- en regeltechniek Aart-Jan de Graaf en Saxion-lector Duurzame Energievoorziening Richard van Leeuwen.

Pixabay

Als er in Nederland geen aardgas meer gebruikt wordt, moeten huishoudens en bedrijven hun warmte uit andere energiebronnen halen. Uit duurzame elektriciteit, bijvoorbeeld. In 2023 staat voor minimaal 4.450 MW vermogen aan windmolens op zee, als de afspraken in het Energieakkoord worden nageleefd.

Maar omdat de opwekking van duurzame elektrische energie niet wordt gestuurd door de vraag naar warmte, ontstaat een mismatch: energie wordt niet opgewekt op momenten waarop die nodig is. Dat is vooral een probleem in de wintermaanden, waarin de warmtevraag groot is.

Financieele dagblad

Lezers van het Financieele Dagblad maakten vandaag (19 december) kennis met dit fenomeen. Zij kregen een interview met lector Richard van Leeuwen en lector Aart-Jan de Graaf op de mat. De lectoren vertelden over de energiemismatch en mogelijke oplossingen daarvoor.

Ga naar de website van Nederland MVO voor een digitale versie van het interview.

De lectoren zijn onderdeel van lectorenplatform LEVE, een samenwerkingsverband tussen lectoren van verschillende hogescholen. Deelnemers aan het platform ontwikkelen een gezamenlijke visie op de energietransitie en doen samen onderzoek. Het platform streeft naar energie-evenwicht in 2030.

Publicatie Topsector Energie

Het platform droeg onlangs ook bij aan het rapport Elektrochemisch Conversie & Materialen (ECCM) van de Topsector Energie. Deze publicatie is ook gericht op energieonbalans. “ECCM biedt een oplossing voor het toekomstige probleem van een (tijds- en plaatsafhankelijke) onbalans van elektriciteit en ondervangt een structureel tekort aan duurzame brandstoffen die langs andere routes worden geproduceerd (met name uit biomassa).”

Bron: HAN Centre of Expertise - SEECE