header foto

Samenwerken aan energie-innovatie: Connectr is van start

De provincie Gelderland draagt ruim 4,6 miljoen bij aan de eerste activiteiten van Connectr – Energy Innovation. Dat werd woensdag 3 maart besloten. Het initiatief versnelt de energietransitie en versterkt de Gelderse economie.

“Connectr zorgt ervoor dat nieuwe en duurzame toepassingen sneller beschikbaar komen, zowel voor bedrijven als voor huishoudens”, aldus Wouter van der Burg, voorzitter van Stichting Connectr. “Wat nu in Gelderland wordt bedacht en gemaakt, wordt straks door heel Nederland en zelfs daarbuiten gebruikt. Het initiatief draagt bovendien bij aan een groen herstel van de regio na de coronacrisis.”

Samenwerken in de driehoek
Binnen Connectr delen diverse partijen hun kennis en kunde, testen ze nieuwe ideeën en brengen deze in de praktijk. Het initiatief bestaat uit projecten, gedeelde faciliteiten en een fysieke plek – het op Industriepark Kleefse Waard in Arnhem te vestigen Innovatielab. Belangrijk onderdeel hierin worden de hybride leerwerkomgevingen. Daar wordt door universiteiten, hogescholen en ROC’s samengewerkt aan de innovatievraagstukken van het bedrijfsleven, die aansluiten bij het Klimaatakkoord.

Erik Folgering, programmalijnmanager van SEECE zegt: "Connectr biedt een inspirerende context voor onderwijs, onderzoek, ondernemen én overheid om in samenspel de energietransitie te versnellen. SEECE stond aan de basis van dat samenspel op IPKW. Met Connectr werken we verder aan betrouwbare en betaalbare energie voor een duurzame wereld. Het is prachtig om ook op deze manier vorm te geven aan de publiek-private samenwerking van SEECE.”

Testcentrum voor laadpalen
De huidige bijdrage van 4,6 miljoen euro zorgt voor een sterke impuls voor bedrijven en kennisinstellingen in het energy cluster. Het maakt belangrijke ontwikkelingen mogelijk, zoals van het ElaadNL Open Charge Lab, een Europees testcentrum voor laadpalen. Daarnaast wordt onder andere geïnvesteerd in onderzoek naar decentrale waterstoftoepassingen en het ondersteunen en opschalen van scale-ups.

Marcel Hielkema, voorzitter van ondernemersvereniging VNO-NCW Midden, is blij met Connectr. “Dit gaat niet alleen over de energietransitie, maar ook over banen. De afgelopen tijd heb ik meerdere werkgevers gesproken die dankzij Connectr hun bedrijf naar de regio willen verhuizen, en die hier verbinding willen maken met het onderwijs en andere bedrijven. Bovendien is dit een manier om talent in de regio op te leiden en vast te houden.”

Drie sleuteltechnologieën
Connectr richt zich specifiek op drie sleuteltechnologieën: technologieën waar de regio sterk in is en die wereldwijd van toegevoegde waarde zijn. Dat zijn elektrische energietechniek, elektrochemische energieopslag en duurzame aandrijfsystemen. Van der Burg nodigt dan ook vooral partijen uit die sectoren uit om aan te sluiten. “Door het aanbrengen van focus, worden onze zichtbaarheid en de mogelijkheden voor samenwerking nóg sterker.”