Toolbar
header foto

SEE zet in op vier specifieke thema’s

10 juli 2018

Programmamanager Christien Lokman zette in 2017 een uitvoerige analyse in gang, voor de invulling van het zwaartepunt Sustainable Energy & Environment (SEE). Die leidde tot vier specifieke onderzoeks- en onderwijsthema’s, die de komende jaren centraal staan.

Zwaartepunt

Met het zwaartepunt SEE speelt de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) in op uitdagingen met een enorme maatschappelijke impact: de overgang naar een duurzame energievoorziening én de overgang naar een circulaire economie. Ontwikkelingen waar de HAN zich al jaren met het regionale bedrijfsleven op richt.

Vorig jaar werd Christien Lokman benoemd tot SEE-programmamanager. Zij besloot om meer focus aan te brengen. ‘Het is mooi dat we veel losse projecten hebben, maar waar willen we sterk in zijn? Daar gaat het zwaartepunt over: meer focus en massa’, zei Lokman toentertijd. Ze voegde de daad bij het woord en zette een analyse in gang. Er werd gekeken naar bestaand onderzoek, wensen van het bedrijfsleven en aansluiting op politieke agenda’s.

Thema's

Dat leverde de volgende thema’s op, die de komende jaren centraal staan in het onderzoek en onderwijs:

 • Naar een duurzame, betrouwbare en betaalbare energievoorziening

Door de transitie naar duurzame energie, staat de betrouwbaarheid van de energievoorziening onder druk. Er is behoefte aan goede, betaalbare oplossingen.

 • Naar een duurzame woon-, werk- en leefomgeving

Een betrouwbaar, efficiënt, veilig en duurzaam mobiliteitssysteem is een voorwaarde voor een goed-functionerende moderne samenleving. Daarnaast heeft Nederland een groot arsenaal aan gebouwen, die zwaar drukken op het energiegebruik.

 • Naar een circulaire en biobased economie

Er is een groeiende behoefte aan circulariteit en duurzame businessmodellen. Biobased oplossingen, ter vervanging van milieuonvriendelijke materialen en grondstoffen, zijn tevens essentieel.

 • Naar méér toekomstbestendige professionals

In een aantal sectoren, zoals de energiesector, is een groot tekort aan goedopgeleide professionals. Er is met name behoefte aan elektrotechnici, werktuigbouwkundigen en ICT’ers.

Agenda's

Er is een sterke koppeling tussen deze thema’s en bestaande agenda’s. De provincie Gelderland maakt zich bijvoorbeeld hard voor een betere aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt en steunt SEE-initiatieven. Daarnaast sluiten SEE-thema’s aan op de routes van de Nationale Wetenschaps Agenda (NWA) en op activiteiten van de gemeente Arnhem, die Hotspot Energy in het leven riep.

Het zwaartepunt zorgt al met al voor meer gericht onderzoek, dat hard nodig is om transities in goede banen te leiden. De komende jaren zorgt SEE dat het onderwijs beter aansluit op uitdagingen in het werkveld en vergroot SEE het onderzoeksvolume. Zo wordt een deel van het SEE-budget beschikbaar gesteld voor aanjaagsubsidies, die zorgen voor een toename van gezamenlijke projecten.

Aanjaagsubsidie

Deze subsidie stelt lectoraten onder andere in staat om een netwerk te vormen, dat nodig is voor een onderzoeksproject. Zo kunnen onderzoekers uren steken in gesprekken met bedrijven en overheden, die een gemeenschappelijk doel hebben. Eind juni werden in de tweede ronde van het SEE Aanjaagbudget 2018 zeven projectaanvragen positief gehonoreerd:

 • Concentrated Heat Of Sunlight for the built Environment (CHOSEN)
 • EcoMob; Engine Control Model Based
 • FINDGO - Framework voor Intelligent Netbeheer en Data Gedreven Optimalisatie
 • Ontwikkelen open kenniscentrum Meervoudige waardecreatie
 • Vezelhennep: Een kansrijke keten voor een bio-circulaire industrie
 • Zonnewarmte aanvullend en ondersteunend aan de warmtepomp
 • Een toolkit voor toekomstbestendig wonen

Het aanjaagbudget voor 2018 is nu volledig besteed. Er zijn dit jaar dus geen aanvraagrondes meer. De komende maanden wordt het onderzoeksbudget van SEE voor 2019 helder en wordt gekeken hoe dit zo goed mogelijk beschikbaar gesteld kan worden.

Bron: HAN Centre of Expertise - SEECE