Toolbar
header foto

Video: hoe wordt de Nederlandse laadinfrastructuur uitgebreid?

Om tot emissievrij personenvervoer te komen, heeft Nederland veel nieuwe laadpunten nodig. 1,7 miljoen in 2030, is de ambitie. Hoe krijgen betrokken partijen dat voor elkaar? Twee vloggers van het Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur doken in deze kwestie.  

Video-still

‘In Nederland bundelden we, als resultaat van het Nationale Klimaatakkoord, de krachten tot de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL). Een agenda vol ambities en urgente acties die we gezamenlijk ondernemen: overheid, markt en wetenschap. Samen zorgen we ervoor dat Nederland in 2030 klaar is voor de transitie naar full electric.’

Bovenstaande woorden zijn van Bert Klerk, voorzitter van de NAL. Hij is een van de geïnterviewden in de video. Klerk vertelt over duurzame mobiliteit en wat er moet gebeuren om de transitie naar emissievrije voertuigen in goede banen te leiden. Samenwerking is een belangrijk element in deze ontwikkeling. Welke partijen zijn zoal betrokken bij het opschalen van de laadinfrastructuur? Dat zie je in onderstaande video.

Deze video is onderdeel van een serie op YouTube. Wil je niets missen? Abonneer je op het kanaal van NKL.

Future of Charging Symposium

Bovenstaande video is gemaakt tijdens het Future of Charging Symposium 2020 dat 10 en 11 maart plaatsvond op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). De initiator van het symposium én de videoserie is het Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur (NKL), een samenwerkingsverband dat zich inzet voor snelle uitbreiding van een kostenefficiënt en toekomstbestendig laadnetwerk voor elektrisch vervoer.

‘Slim laden’ is een belangrijk thema voor de HAN en voor SEECE. De snelle toename van elektrische voertuigen, en de bijbehorende infrastructuur, heeft invloed op de elektriciteitsvoorziening. Onderzoeksgroepen en bedrijven die gelieerd zijn aan SEECE doen hier onderzoek naar. Zij werken bovendien, in nauwe samenwerking met het onderwijs, aan technologie die overbelasting van het elektriciteitsnet kan voorkomen.

Onder andere Aart-Jan de Graaf (lector Meet- en Regeltechniek op de HAN) en Ballard Asare Bediako (onderzoeker bij het lectoraat Meet- en Regeltechniek) gaven tijdens het symposium presentaties die gebaseerd zijn op hun onderzoek naar netstabiliteit en slim laden. Die presentaties zijn terug te vinden via deze pagina op de evenementwebsite.