Toolbar
header foto

Video: laadinfrastructuur biedt kansen voor flexibilisering energiesysteem

Laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen biedt de nodige flexibiliteit; deze draagt bij aan een betrouwbare én betaalbare elektriciteitsvoorziening. Het Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur maakte een video over dit onderwerp en schreef er een artikel over.

HAN-onderzoeker Ballard Asare-Bediako aan het woord in de video 'Who's in charge of flexibility? | FUTURE OF CHARGING 2020'

'Willen we dat gebruikers ook in de toekomst op elk gewenst moment energie hebben, dan moeten we nu aan de slag.' Dit zijn de woorden van Aart-Jan de Graaf, lector Meet en Regeltechniek bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Hij werd geïnterviewd voor het artikel Flexibiliteit een zaak van EV-rijder, markt, overheid en wetenschap van het Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur (NKL), waarin de rollen van verschillende stakeholders worden belicht. 

Netbeheerders, kennisinstellingen, de overheid, de industrie en gebruikers spelen ieder een rol in de wisselwerking tussen energienetwerk en laadinfrastructuur. In onderstaande video van NKL komt een aantal van deze partijen aan het woord.

Future of Charging Symposium

Bovenstaande video is gemaakt tijdens het Future of Charging Symposium 2020 dat 10 en 11 maart plaatsvond op de HAN. ‘Slim laden’ is een belangrijk thema voor de HAN en voor SEECE. De snelle toename van elektrische voertuigen, en de bijbehorende infrastructuur, heeft invloed op de elektriciteitsvoorziening. Onderzoeksgroepen en bedrijven die gelieerd zijn aan SEECE doen hier onderzoek naar. Zij werken bovendien, in nauwe samenwerking met het onderwijs, aan technologie die overbelasting van het elektriciteitsnet kan voorkomen.