Toolbar
header foto

Vwo-leerlingen volgen cursus energietechniek van de HAN

30 november 2016

 Vwo-leerlingen van ‘Het Streek’ in Ede werden door de HAN begeleid bij het maken hun technasiumopdracht. Zij volgden, samen met volwassenen cursisten, een deel van een post-hbo-opleiding Elektrische Energietechniek.

 Pixabay.com

Maaike, Jelise en Annika zijn leerlingen uit het pre-examenjaar vwo van CSG ‘Het Streek’ in Ede. Als profiel kozen zij Natuur en Techniek (NT). Bovendien kozen zij voor de leerstroom Technasium. Leerlingen, havo en vwo, die hiervoor kiezen, werken bij het vak Onderzoek en Ontwerpen (O&O) zo’n 5 uur per week projectmatig aan vraagstukken uit de wereld van wetenschap en techniek.

Een tijdje geleden werd HAN Techniek door ‘Het Streek’ gevraagd of deze 3 leerlingen door de hogeschool kon worden begeleid bij hun technasiumopdracht op gebied van elektrotechniek. Het onderwerp stond nog niet helemaal vast, maar voorwaarde was dat het thema er echt toe moest doen en dat het bij voorkeur gekoppeld is aan een actueel maatschappelijk vraagstuk.

Huishoudens op gelijkstroom, kan dat?

Na overleg met de leerlingen en de school onderzoeken Jelise, Maaike en Annika of het mogelijk is om een gewoon woonhuis niet op wisselstroom (AC), maar op een gelijkstroomnet (DC) aan te sluiten. Sommige technici pleiten hiervoor, omdat het energieverliezen zou tegengaan. Gelijkstroom uit - bijvoorbeeld - zonnepanelen wordt momenteel omgezet in wisselstroom, voordat de elektriciteit het net betreedt. Voordat een apparaat die stroom gebruikt, wordt die vaak weer omgezet in gelijkstroom. Hierbij gaat energie veloren. 

Kan een huishouden worden aangesloten op een gelijkstroomnet? Wat zijn de gevolgen? Wat moet je daarvoor in een woning aanpassen? Moeten apparaten hiervoor door de industrie op een andere manier worden ontworpen? Welke kosten brengt dit met zich mee? Om antwoord te vinden op deze en andere vragen, werden de meiden in contact gebracht met Bram Steennis. Steennis is van huis uit elektrotechnisch ingenieur en is aan de HAN verbonden als directeur CPM, de afdeling die voor professionals technische Cursussen, Post-hbo-opleidingen en Maatwerkopleidingen verzorgt.

Op cursus

Om met een onderwerp als AC/DC aan de slag te kunnen, moet je eerst het nodige weten over spanningen, stromen, vermogens, de werking van wisselstroom en de bijbehorende transformator. Bram Steennis liet Annika, Jelise en Maaike daarom eerst flink wat kennis opdoen over elektrische energietechniek. In oktober en november volgden zij de eerste 3 lesdagen van de post-hbo cursus Elektrische Energietechniek. Deze cursus is bedoeld voor medewerkers bij bedrijven in de energietechniek, die zelf geen of onvoldoende (elektro)technische achtergrond hebben. Door deze cursus leren zij wat ze moeten weten, om hun technische collega’s te verstaan. Drie slimme meiden, samen in de klas met volwassenen met een hbo-achtergrond. Een combinatie die prima bleek te werken!

Naast de basiskennis leerden de meiden ook nog het nodige over diodes en thyristoren, omdat zij ontdekten dat je forse gelijkstromen niet met een gewone schakelaar kunt uitschakelen. Hiervoor experimenteerden zij in het lab met een deels zelf ontworpen thyristorschakeling. Zij slaagden erin een werkende schakeling te maken, waarmee ze stromen van meer dan 30 Ampère konden aan- en uitschakelen!

De komende tijd werken ze aan de uitwerking van hun opdracht. Naar het resultaat daarvan wordt nu al uitgekeken.

Begeleiding bij profielwerkstukken

De HAN biedt havo- en vwoleerlingen hulp bij het maken van hun profielwerkstuk. Algemene informatie hierover vind je op de pagina Hulp bij jouw Profielwerkstuk.

Specifiek voor leerlingen uit 5-havo met een NT/NG-profiel, die een profielwerkstuk willen maken gekoppeld aan de vakken natuurkunde, scheikunde, wiskunde, biologie en of informatica (of een combinatie daarvan) biedt de HAN.

Bron: HAN.nl/techniek