Toolbar
header foto

Whitepapers LEVE helpen energietransitie begrijpen

Het Lectorenplatform EnergieVoorziening in Evenwicht stelt whitepapers beschikbaar die inzicht geven in de energietransitie. De lectoren willen hiermee bijdragen aan een betere discussie. 

LEVE-lectoren Aart-Jan de Graaf, Richard van Leeuwen en Jeike Wallinga overhandigen de eerste whitepapers aan Frank Karelse van Regieorgaan SIA tijdens de installatie van Jeike Wallinga als lector Energietransitie bij de hogeschool Windesheim.

De transitie naar een nieuw, duurzaam energiesysteem, dat zonder verstoringen werkt, is geen eenvoudige. Vanuit alle hoeken krijgen we er wel wat van mee, maar wellicht niet voldoende om de juiste keuzes te maken. Want wat vaak blijkt is dat men niet goed geïnformeerd is als het om energievraagstukken gaat. De vraagstukken gaan immers veel verder dan alleen techniek. De energietransitie raakt ook welk vervoer we kiezen, wat we eten en welke zaken we kopen en welke juist niet. En die transitie raakt dus ook wat de industrie produceert en hoe dat geproduceerd wordt.

Het Lectorenplatform EnergieVoorziening in Evenwicht (LEVE) focust zich op de aanpak van de energietransitie vanuit een systeembenadering en dient als informatiebron voor beleidsmakers en beslissers. Om ervoor te zorgen dat consumenten, overheid, markt en industrie wél goed geïnformeerd zijn. Goed geïnformeerd zijn, brengt een andere discussie op gang. Dankzij die discussie worden betere keuzes gemaakt. LEVE wil die discussie begeleiden en draagvlak creëren voor een juiste aanpak van de energietransitie.

Reden voor LEVE om onderwerpen die van belang zijn voor het energiesysteem van de toekomst in een zestal whitepapers toe te lichten. Voor iedereen met interesse in de energietransitie: beleidsmakers en beslissers bij de overheid, professionals bij bedrijven en andere geïnteresseerden.

De whitepapers in deze serie zijn:

LEVE werkt aan nog meer whitepapers. Als u op de hoogte wilt blijven van deze whitepapers kunt u zich hier aanmelden voor onze nieuwsbrief. Mocht u graag in gesprek komen met leden van ons platform, of heeft u ideeën te delen? Neem dan contact (lectorenplatform.leve@org.hanze.nl) met ons op.