Topprogramma energie

Dankzij het Topprogramma Energie krijgen tweede- en derdejaarsstudenten Elektrotechniek extra verdieping in de elektrische energietechniek, naast hun reguliere curriculum. Het programma heeft een looptijd van twee jaar en voltrekt zich tussen gerenommeerde energiebedrijven, op het Energy Business Park Arnhems Buiten.

Het Topprogramma is bedoeld voor tweede- en derdejaarsstudenten van de hbo-opleiding Elektrotechniek, met bijzondere interesse in de elektrische energietechniek. Het geeft de studenten niet alleen een gedegen basis in de elektrische energietechniek, maar versterkt ook het netwerk van studenten. Ze komen in contact met allerlei bedrijven uit de energie- en automatiseringswereld door middel van projecten, gastlessen en excursies.

Eerste jaar

In het eerste jaar worden de basisprincipes van de energietechniek (zoals magnetisme, machines, vermogenselektronica en aandrijvingen) behandeld. Ter ondersteuning van de theorie komt een groot aantal practicumopdrachten aan bod. De verdeling is ongeveer 60% theorie en 40% practicum.

Tweede jaar

In het tweede jaar komen laagspanningsinstallaties, plc-besturingen, kortsluitstromen, selectiviteit en power-quality aan de orde. Ook in dit deel van het programma wordt ter ondersteuning van de theorie een aantal practicumopdrachten aangeboden. Om de theorie direct in de praktijk te brengen, kent het Topprogramma drie projecten.

Blokken

Het Topprogramma is opgedeeld in acht blokken. Aan het eind van elk blok worden de studenten getoetst, door middel van een schriftelijk tentamen. De practicumopdrachten worden ook beoordeeld. Deelnemers krijgen per blok een eindcijfer. Na deelname aan het Topprogramma ontvangt de student, afhankelijk van de resultaten, een certificaat of een bewijs van deelname.

Blok 1
Het eerste blok kenmerkt zich door 3-fase-systemen, spoelen en transformatoren. Met bijzondere aandacht voor het basisontwerp van een trafo.

Blok 2
Blok 2 gaat over de elektrische machines en met name over de toepassing van gelijkstroom en asynchrone machines in de praktijk.

Blok 3
Vermogenselektronica en de synchrone machine staan centraal in het derde blok. Hierbij richten de studenten zich vooral op de toepassing van de brushless DC motor.

Blok 4
In het vierde blok komt vermogenselektronica en engineering wederom aan de orde. Speerpunt hierbij is het ontwerpen en tekenen van installaties en besturingen.

Blok 5
Blok 5 gaat over plc-besturingen, Scada-systemen en de koppeling met databases. Een aspect dat belicht wordt: het ontwerpen van een plc-besturing met CAN, Ethernet, etc.

Blok 6
Het ontwerpen, oftewel de engineering, van laagspanningsinstallaties staat centraal in het zesde blok. Hierbij wordt ook de toepassing van NEN1010 behandeld.

Blok 7
Blok 7 draait om het berekenen van kortsluitstromen en het bepalen van selectiviteit in 10 [kV]- en laagspanningsinstallaties.

Blok 8
In het achtste blok wordt ingegaan op netvervuiling en power quality. Er is veel aandacht voor het meten en analyseren van vervormde spanningen en stromen.

Aanmelden

Stuur een mail met je contactgegevens naar topprogramma.energie@han.nl en wij nemen contact met je op voor een intakegesprek.

Powered by

Het Topprogramma is powered by TenneT, Alliander, Enexis, DNV-Gl, Movares en Huisman.