header foto

Onderzoek en Innovatie

Bij Onderzoek en Innovatie is de centrale vraag: hoe draagt het onderzoek bij aan een duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar systeem voor de energievoorziening van de toekomst?

We maken daarbij onderscheid tussen onderzoek en innovatie.

Onderzoek: het verzamelen van (nieuwe) informatie om de kennis te vergroten, om een advies te kunnen geven hoe problemen zijn op te lossen. 

Innovatie: de ontwikkeling en invoering van nieuwe of verbeterde producten, diensten en processen.

Figuur 1: Rol van hernieuwbare energie in het totale energie verbruik

 

In 2020 moet veertien procent van de Nederlandse energie op een duurzame manier worden opgewekt, als het aan de Nederlandse overheid ligt. In 2050 moet de energievoorziening zelfs volledig duurzaam zijn. Zulke targets brengen vragen, uitdagingen en kansen met zich mee. Onderzoek en innovatie zijn daarmee belangrijke thema's voor SEECE en de energiewereld van morgen.

Deze verduurzaming betekent dat veel “fossiel” energieverbruik (zoals brandstof in voertuigen en aardgas voor verwarming) in snel tempo geëlektrificeerd wordt (“deep electrification”). Elektriciteit gaat daarmee in de totale energievoorziening een steeds grotere rol spelen. In de figuur hieronder is de omvang hiervan gekwantificeerd.