Innovatie

Innovatiecentra en innovatiehubs stimuleren samenwerking tussen de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en het bedrijfsleven. Partners van SEECE werken samen aan vraagstukken, op het gebied van duurzame elektrische energie.

Innovatiecentrum

Op het Instituut Engineering van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen is het Innovatielab Duurzame Elektrische Energie (IDEE) gevestigd. Dat is een fysieke werkplek, waar studenten van verschillende opleidingen samenwerken aan innovatieve opdrachten uit het bedrijfsleven. Bedrijven en studenten die gebruik willen maken van het IDEE kunnen contact opnemen met Leon Verhoeven (leon.verhoeven@han.nl)

Bedrijven kunnen subsidie aanvragen via Regionale Centra voor Techniek (RCT) voor projecten die in het IDEE worden uitgevoerd. Kijk voor meer informatie op de website van RCT Gelderland

Innovatie In Mobiliteit en Energie (IIME)

Bij innovatiehub IIME voeren (leerwerk)studenten uitdagende stage- en afstudeeropdrachten uit. Deze opdrachten hebben te maken met productinnovaties op het gebied van duurzame energie en mobiliteit. IIME biedt studenten een innovatieve en leerzame werkomgeving waar kennisontwikkeling en goede begeleiding voor studenten centraal staan. IIME werd opgericht door  het Achterhoek Centrum Technologie, SEECE, en QConcepts. 

Kijk voor meer informatie op www.iime.nl

Duurzame Stagehub

De Duurzame Stagehub bemiddelt tussen studenten en bedrijven/organisaties. De hub werd in het leven geroepen voor partijen die focussen op een circulaire economie, duurzame technieken en nieuwe bedrijfsmodellen. Deze onderwerpen vragen om goedopgeleide professionals, die niet altijd gemakkelijk te vinden zijn. Technici, economen, managers, accountants, communicatiespecialisten en nog veel meer. 

Kijk voor meer informatie op www.duurzamestagehub.nl

Gelderland Valoriseert

SEECE werkt nauw samen met Gelderland Valoriseert!, een samenwerkingsverband tussen publieke en private partijen, dat hulp biedt aan startende ondernemers. Of het nu gaat om de ontwikkeling van een idee naar een concreet concept of prototype, het schrijven van een gedegen ondernemingsplan, het zoeken van partners, het inzetten van studenten of het aanvragen van financiering: Gelderland Valoriseert! helpt in iedere fase van het proces.

Kijk voor meer informatie op www.gelderlandvaloriseert.nl