header foto

Onderzoeksprogramma

In het onderzoeksprogramma is de insteek om vanuit toegepast onderzoek met (nieuwe) informatie en kennis bij te dragen aan de ontwikkeling en invoering van nieuwe/verbeterde producten, diensten en processen ten behoeve van een duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar systeem voor de energievoorziening van de toekomst.

Het onderzoeksprogramma is afgestemd op de behoeftes van de partners en de Meerjarig Missiegedreven Innovatieprogramma’s (MMIP’s) uit het Klimaatakkoord. SEECE verbindt zich daarbij met grotere partners, maar ook met het mkb, dat zonder deelname aan consortia moeilijk ruimte vindt om te innoveren.

De onderzoeksprogrammering is verder mede ontstaan in een intensieve samenwerking met de topsector Energie (o.a. via het programma De Uitdaging) en vanuit de samenwerking in de landelijke lectorenplatforms (o.a. lectorenplatform LEVE), waardoor ons toegepast onderzoek een steeds grotere maatschappelijke impact heeft, zowel regionaal als nationaal.

Aan onze praktijkgericht onderzoeksprogramma’s worden in toenemende mate docenten en studenten gekoppeld, ook vanuit subsidieregelingen van Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA.

 

Onderzoeksprogrammalijnen

Vanuit het onderzoeksprogramma zijn vijf onderzoekslijnen gedefinieerd:

A. Programmalijn Robuust en Betrouwbare Energievoorziening

1. Systeemintegratie, vraag- en aanbod sturing

2. Componenten en netbeheer

3. Digitalisering en automatisering in de energievoorziening

B. Programmalijn Betaalbaarheid van de energievoorziening

4. Maatwerk: bijdragen van innovatie naar reductie van vraag naar meer energieprofessionals

5. Energietechnologieën toegankelijk voor iedereen (niet-technische aspecten noodzakelijk voor betaalbaarheid)

 

Figuur 2: Onderzoeksprogrammalijnen SEECE

Voor de balancering van elektriciteitsnetten en voor congestiemanagement van de elektriciteitsvoorziening is opslag van energie, door omzetten van elektriciteit (elektronen) in moleculen (ionen, waterstof) van steeds groter strategisch belang. In de nationale waterstof agenda en de nationale batterij agenda wordt die strategische rol en de noodzakelijke ontwikkelingen (missie gedreven innovaties) beschreven. Van daaruit formuleren we onze SEECE strategische onderzoeks- en ontwikkelagenda ten aanzien van energieopslag “in moleculen”. Onderstaand daartoe in tabel 1 een indelingen voor projecten; energieopslag in/als warmte, snelheid/kinetisch/vliegwiel of hoogte wordt hierin niet meegenomen.

Tabel 1: Indeling projecten op principe en uitvoeringsvorm

LEVE (Lectorenplatform Energievoorziening in Evenwicht)

In het Lectorenplatform Energievoorziening in Evenwicht (LEVE) bundelen zeven lectoren van verschillende hogescholen hun krachten. Binnen LEVE ontwikkelen zij een gezamenlijke visie op de energietransitie en een onderzoeksagenda. Hun doel: energie-evenwicht in 2030.

SEE (Sustainable Energy & Environment)

 

Sustainable Energy & Environment is een van de drie focusgebieden van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Bijdragen aan het verminderen van de CO2-uitstoot is het doel. Vanuit de samenwerking tussen onderwijs en onderzoek van de HAN én het werkveld in de regio.