Zwaartepunten van de HAN

De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) formuleert drie zwaartepunten in haar instellingsplan 2016 – 2020. Een daarvan is Sustainable Energy & Environment (SEE). Aan dat zwaartepunt wordt met name vorm en inhoud gegeven door de projecten en activiteiten van de centres of expertise van de Faculteit Techniek, zoals het Sustainable Electrical Energy Centre of Expertise (SEECE).

Instellingsplan

De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) lanceerde in januari 2016 het instellingsplan 2016 – 2020. In het plan is veel aandacht voor de groeiende verbinding tussen onderwijs, onderzoek en het bedrijfsleven. Ook wil de hogeschool studenten opleiden die kunnen omgaan met een snel veranderend werkveld. De ambities van de HAN sluiten nauw aan op de Strategische Agenda Hoger Onderwijs en Onderzoek van minister Bussemaker.

Zwaartepunten

De hogeschool draagt bij aan een aantal grote maatschappelijke vraagstukken. In het instellingsplan 2016 – 2020 worden de zwaartepunten Health, Smart Region en Sustainable Energy & Environment (SEE) benoemd. De HAN heeft veel ervaring met deze thema’s, die een steeds grotere rol spelen in Gelderland en de regio Arnhem-Nijmegen in het bijzonder. Onderwijs en onderzoek worden dan ook afgestemd op deze zwaartepunten.

Duurzaamheid

Onder het zwaartepunt Sustainable Energy & Environment (SEE) vallen de thema’s duurzame energie, duurzame mobiliteit, duurzame gebouwde omgeving en biobased economy. De HAN heeft veel ervaring met deze thema’s, mede dankzij de centres of expertise van de faculteit Techniek zoals SEECE. De hogeschool geeft, door middel van het zwaartepunt SEE, een strategisch kader voor de SEECE-netwerkorganisatie en bouwt voort op de expertise die SEECE met het bedrijfsleven vergaarde.

Icoonprojecten

Een concrete uitwerking van het zwaartepunt Sustainable Energy & Environment (SEE) is een aantal speciale onderzoeksprojecten, ook wel icoonprojecten genoemd: E-big (dat gaat over een duurzame bedrijfsvoering), het Clean Mobility Centre (dat gaat over duurzame mobiliteit), Klimaatvriendelijk Renovatiedak (dat gaat over duurzame woningrenovatie) en Bioraffinage (dat gaat over waardevolle componenten in biomassa).

(SEECE wijdt een serie artikelen aan de icoonprojecten.

Cross-overs

De icoonprojecten hebben een multidisciplinaire insteek. Onderzoekers en studenten met verschillende achtergronden werken aan dezelfde projecten. Niet alleen binnen hun eigen instituut of faculteit. Voor het bioraffinageproject wordt bijvoorbeeld apparatuur ontwikkeld, die binnen het instituut engineering energiezuinig gemaakt kan worden.