header foto

Expertise HAN

Het onderzoeksprogramma van SEECE wordt vormgegeven vanuit drie lectoraten:

Duurzame Energie (DE), Meet- en Regeltechniek (M&R) met bijzonder lectoraat Reliable Power Supply (RPS).

Bovenstaande onderzoeksgroepen hebben binnen het HAN zwaartepunt Sustainable Energy & Environment verbinding met andere lectoraten van de HAN. Daarnaast wordt vanuit SEECE zelf ook steeds nauwer samen gewerkt met lectoren uit het sociale, educatieve en economische/HRM domein.

Ons onderzoek concentreert zich niet op ontwikkeling van technologieën, maar op de praktische toepassing ervan. Technologische innovaties moeten altijd door het bedrijfsleven geïnitieerd en verder ontwikkeld worden. Eén van de sterke punten van de lectoraten is de kennis over systeemintegratie en systeemontwerp en juist die kan prima meerwaarde bieden.

Lectoraat Duurzame Energie

Het lectoraat Duurzame Energie ontwikkelt oplossingen en verspreidt kennis op het gebied van duurzame energie en energie-innovatie. De werkzaamheden van het lectoraat sluiten aan op het speerpunt Sustainable Energy and Environment van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en op nationale ontwikkelingen in de energietransitie.

Lectoraat Meet- en Regeltechniek

Het lectoraat Meet- en Regeltechniek doet praktijkgericht onderzoek naar besturings- en regelstrategieën. De medewerkers van het lectoraat richten zich met name op duurzame elektrische energie en automotive-toepassingen.

Lectoraat Reliable Power Supply

Het lectoraat Reliable Power Supply focust op de betrouwbaarheid en betaalbaarheid van de elektrische energievoorziening. Een belangrijke uitdaging is het beheersen van energiestromen, die ontstaan door de opwekking van duurzame energie.