Over SEECE

Het Sustainable Electrical Energy Centre of Expertise (SEECE) werkt aan de betrouwbare, betaalbare, duurzame elektriciteitsvoorziening van morgen. Het centre of expertise tilt hbo-onderwijs en -onderzoek naar een hoger niveau en zorgt voor een toename van goedopgeleide energietechnici.

Netwerkorganisatie

SEECE is een groeiende netwerkorganisatie, die wordt erkend door het ministerie van OCW. Ongeveer veertig ondernemingen, onderwijsinstellingen en overheden zijn bij het centre of expertise aangesloten.

Klik hier voor informatie over partners en deelnemers
 

Aanleiding

Deze partijen erkennen dat energie-innovaties en goedopgeleide energieprofessionals nodig zijn om een betrouwbare energievoorziening te waarborgen. Er is echter een aantal ontwikkelingen, waardoor de elektriciteitsvoorziening onder druk staat:

  • De sector vergrijst. Veel energieprofessionals gaan de komende jaren met pensioen.
  • Duurzame energie is in opkomst. Daardoor ontstaan nieuwe banen en groeit de behoefte aan energieprofessionals die verstand hebben van nieuwe technologie.
  • Het aantal hbo-studenten dat afstudeert is te klein om aan de groeiende vraag van het bedrijfsleven te voldoen.
     

Missie

SEECE speelt op deze ontwikkelingen in.

  • SEECE leidt voldoende gekwalificeerd personeel op, met en voor de partners van het centre of expertise. Dit betreft nieuwe medewerkers op bachelor- en masterniveau maar ook zittend personeel.
  • SEECE doet toegepast onderzoek, dat aansluit op de strategische doelen van de partners. De focus ligt op het thema betrouwbaarheid en betaalbaarheid van de energievoorziening tijdens de huidige transitie naar duurzame energie.
  • SEECE plaatst de energievoorziening in een wereldwijd perspectief, waarbij ondernemerschap en valorisatie van kennis cruciaal zijn voor noodzakelijke innovaties.
     

Centres of expertise

Er zijn momenteel 26 centres of expertise actief in Nederland, die worden erkend door het ministerie van OCW. Binnen deze centra bundelen bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden hun krachten. Deze partijen werken samen aan onderwijsvernieuwing, innovatieopdrachten en Leven-Lang-Leren-programma’s. Het doel is een goede aansluiting van studenten, docenten en ondernemers op de arbeidsmarkt.

Klik hier voor een overzichtskaart met alle Centres of Expertise