Keypartners

Het Sustainable Electrical Energy Centre of Expertise (SEECE) heeft zes keypartners.

ALFEN

‘Wij maken deel uit van SEECE omdat kennis, innovatie en (duurzame) elektrische energie de kern is van alles dat ALFEN doet. Samenwerking binnen de sector is essentieel om zo de benodigde expertise te ontwikkelen om vandaag te kunnen innoveren en te zorgen voor een solide basis voor morgen.’

www.alfen.nl

Alliander

‘Ons enthousiasme over het vak en onze technische uitdagingen willen we delen met studenten en vakgenoten. Samen komen we tot nieuwe ideeŽn!’

www.alliander.com

DNV GL

‘In de samenwerking met SEECE faciliteren wij onze energiekennis door het beschikbaar stellen van uniek onderzoek en testfaciliteiten. Door onder andere te investeren in innovatieve projecten en het begeleiden van energiestudenten, bouwen wij mee aan de energiewereld van morgen.’

www.dnvgl.com

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN)

‘Door de samenwerking met het bedrijfsleven, wordt de energie-ingenieur van morgen mede opgeleid door professionals. Dat is belangrijk, omdat bedrijven met technologie werken die nog geen gemeengoed is.’

www.han.nl

IPKW

'Het cleantech bedrijventerrein Industriepark Kleefse Waard (IPKW) is een campus waar onderwijs, onderzoek en ondernemers nauw samenwerken. IPKW treedt dan ook graag op als partner van SEECE en faciliteert bovendien de samenwerking tussen dit platform, het park en de daar gevestigde duurzame en energie-intensieve bedrijven.'

www.IPKW.nl

TenneT

‘TenneT wil de leveringszekerheid van elektriciteit op onze markten waarborgen, en als toonaangevende netbeheerder meewerken aan de ontwikkeling van een geÔntegreerde en duurzame elektriciteitsmarkt in Noordwest- Europa. Hiervoor investeert TenneT in de toekomst van talenten. Via SEECE wil TenneT bijdragen aan betere afgestudeerden voor de†energiesector.’

www.tennet.eu