header foto

Key partners

Het Sustainable Electrical Energy Centre of Expertise (SEECE) heeft zeven key partners. Deze key partners zijn Alliander, TenneT, DNV GL, KEMA Laboratories, ElaadNL, Industriepark Kleefse Waard (IPKW) en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Partners van SEECE werken samen aan energiegerelateerde projecten voor een versnelling van de innovatie in de energietransitie én voldoende goed opgeleide professionals.

Alliander

‘Ons enthousiasme over het vak en onze technische uitdagingen willen we delen met studenten en vakgenoten. Samen komen we tot nieuwe ideeën!’

www.alliander.com

DNV GL

‘In de samenwerking met SEECE faciliteren wij onze energiekennis door het beschikbaar stellen van uniek onderzoek en testfaciliteiten. Door onder andere te investeren in innovatieve projecten en het begeleiden van energiestudenten, bouwen wij mee aan de energiewereld van morgen.’

www.dnvgl.com

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN)

‘Door de samenwerking met het bedrijfsleven, wordt de energie-ingenieur van morgen mede opgeleid door professionals. Dat is belangrijk, omdat bedrijven met technologie werken die nog geen gemeengoed is.’

www.han.nl

IPKW

'Het cleantech bedrijventerrein Industriepark Kleefse Waard (IPKW) is een campus waar onderwijs, onderzoek en ondernemers nauw samenwerken. IPKW treedt dan ook graag op als partner van SEECE en faciliteert bovendien de samenwerking tussen dit platform, het park en de daar gevestigde duurzame en energie-intensieve bedrijven.'

www.IPKW.nl

TenneT

‘TenneT wil de leveringszekerheid van elektriciteit op onze markten waarborgen, en als toonaangevende netbeheerder meewerken aan de ontwikkeling van een geïntegreerde en duurzame elektriciteitsmarkt in Noordwest- Europa. Hiervoor investeert TenneT in de toekomst van talenten. Via SEECE wil TenneT bijdragen aan betere afgestudeerden voor de energiesector. Er is is een tekort aan beschikbare ingenieurs. Er zijn veel mensen nodig in de elektriciteitssector. Er loopt talent genoeg rond in Nederland, dus die match proberen we te bevorderen door studenten te inspireren. Dat doen we door projecten, onderzoeks-, groei- en leermogelijkheden aan te bieden. Invulling geven aan die Human Capital Agenda is een belangrijk speerpunt voor TenneT’.

www.tennet.eu

KEMA Laboratories

‘KEMA Labs is al meer dan negentig jaar verbonden met Arnhem. Arnhem is ‘the place to be’ als het gaat om energie. KEMA Labs is nauw verbonden met de andere key partners van SEECE en wil samen een belangrijke rol spelen in de realisatie van de energietransitie. KEMA Labs draagt daarin graag haar steentje bij aan het opleiden van talentvolle, gepassioneerde en goed-geëquipeerde professionals samen met de andere partners in SEECE.’

www.cesi.it/testing-certification-inspection

ElaadNL

‘ElaadNL is het Nederlands kennis- en innovatiecentrum op het gebied van slimme laadinfrastructuur. ElaadNL is heel erg gericht op vernieuwing en innovatie; de meest recente nieuwtjes willen wij weten. Door ons te verbinden met de (key) partners in SEECE zijn we onderdeel van een groot netwerk, waar wij weer kennis kunnen opdoen. ElaadNL is mede gegroeid door studenten. De stichting is als best een klein clubje begonnen, maar door het grote aantal onderzoeken door de jaren heen, trokken we veel onderzoeksstagiairs aan. De hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) is voor de toepassingen in de praktijk voor ELaadNL een belangrijke partij.’

www.elaad.nl

Topsector Energie

SEECE werkt intensief samen met de Topsector Energie. De doelstellingen en de aanpak voor zowel de human capital als de innovatie agenda worden met de Topsector afgestemd op de landelijke doelstellingen.

Marsha Wagner - programmamanager  Human Capital Agenda  bij de Topsector Energie en lid van de Regieraad SEECE.

‘Zorg dat hogescholen, een goede partner zijn in de regionale energiestrategie. Dus verbind de regionale opgave met het opleiden van mensen, maar ook met praktijkgericht onderzoek. Juist nu. Zodat je de huidige en komende tijd van herstel meteen richt op de nieuwe groene situatie waar we naartoe moeten.’

Overheden

Naast key partners zijn overheden belangrijk voor SEECE. Alleen samen met gemeentelijke, regionale en landelijke overheden kunnen we de energietransitie realiseren. SEECE werkt dan ook nauw samen met overheden. Een samenwerking die voor alle partijen waardevol is.

Marc de Kroon - beleidsadviseur Economie bij de Gemeente Arnhem

‘Het HAN H2Lab is een van de successen die Arnhem geboekt heeft op het gebied van waterstof. Maar die successen komen er niet vanzelf. Dat is gewoon keihard werken en erbij blijven, zowel voor de ondernemers als het onderwijs. Daarvoor alle waardering.  Ook de gemeente heeft een rol. Wij proberen consequent de volgende stap voor initiatieven aan te jagen en partijen met elkaar in verbinding brengen.’