header-foto

Contributiemonitor

Het expertisegebied Sports Economics & Strategic Sports Management (SESS) van Sportkunde heeft een mooi rapport gepubliceert over de verschillen in contributie bij sporten door het hele land. Een bijzonder resultaat is dat een sporter uit de stad ongeveer 30% meer betaald dan op het platteland.

contributiemonitor 2016-2017

Studenten van de HAN (SESS) hebben voor een onderwijsopdracht in het najaar van 2016 de contributiehoogtes van sportverenigingen en de toegangsprijzen van zwembaden en ijsbanen vastgesteld. Dit is gedaan door bij een willekeurige steekproef per regio (indeling gebaseerd op Vereniging Sport en Gemeenten) de websites van verenigingen in zes verschillende sporten te bezoeken en de hoogte van de jaarcontributie voor leden van 16 jaar (junioren) en voor leden van 35 jaar (senioren) te registreren. Daarnaast zijn de websites van zwembaden en ijsbanen bezocht en is de hoogte van de eenmalige toegangsprijzen van een strippenkaart met aantal strippen genoteerd. De verkregen gegevens zijn door onderzoekers van het Mulier Instituut en de HAN gecontroleerd.

In totaal zijn voor de Contributiemonitor de contributiegegevens van 2.750 verenigingen in zes verschillende sporten in kaart gebracht. Dit is 40 procent van het totaal aantal verenigingen in deze zes sporten en 11 procent van alle sporten. Daarnaast zijn entreegelden van 131 zwembaden en 22 ijsbanen via websites verkregen. Bij atletiek- en hockeyverenigingen bedraagt het verschil in de contributie in 2016/2017 tussen senioren en junioren gemiddeld ongeveer 25 euro en bij handbal, tennis en volleybal 50 euro. Ook blijkt dat hockey (veldsport) een hogere contributie kent dan de overige sporten (281 euro per volwassen lid en 255 per jeugdlid). Tennis en atletiek zijn op basis van deze steekproef gemiddeld het goedkoopst (resp. 139 euro en 172 euro).

Contributiemonitor 2017/2018

In 2018 volgt een Contributiemonitor 2017/2018, met contributiehoogtes bij een aantal nieuwe takken van sport, zoals basketbal, korfbal en rugby. Het streven is om op termijn tot een samengestelde contributie-index te komen door contributiehoogtes bij verschillende takken van sport te combineren.

Afspraak maken