header-foto

Nieuw rapport over Special Olympics mede dankzij studenten en onderzoekers HAN Sport en Bewegen

Het nieuwe rapport over de Special Olympics Nationale Spelen (SONS) 2016 is verschenen. Daarbij werkten studenten en onderzoekers van HAN Sport en Bewegen samen met onderzoekers van het Mulier Instituut aan de totstandkoming van het rapport. Zij deden onderzoek naar de betekenis van de Special Olympics Nationale Spelen 2016 voor de ontwikkeling van de vraag naar en het aanbod van sport voor mensen met een verstandelijke beperking in de regio Nijmegen. Hieronder staan enkele resultaten uit het rapport.

Sporters en betrokkenen bij de Special Olympics Nationale Spelen 2016 kijken terug op een succesvol evenement. Met name de sfeer, de accommodaties en de bereikbaarheid werden positief beoordeeld. Dit blijkt uit onderzoek dat het Mulier Instituut in samenwerking met HAN Sport en Bewegen heeft uitgevoerd naar de betekenis van de Spelen voor mensen met een verstandelijke beperking.

De Nationale Spelen van Special Olympics, het grootste landelijke sportevenement voor mensen met een verstandelijke beperking, vond in juli in de regio Nijmegen plaats. Aan de Nationale Spelen deden bijna 2.400 sporters met een verstandelijke beperking mee. 1850 vrijwilligers waren actief om de Spelen te organiseren.

Naast het organiseren van een sportief feest, stelde stichting Special Olympics Nationale Spelen 2016 (SONS 2016) zich ook ten doel om een fundament te leggen voor de ontwikkeling van de gehandicaptensport in de regio Nijmegen. Sportverenigingen in en om Nijmegen en beleidsmedewerkers sport van de speelgemeenten zien door het evenement goede kansen om het sportaanbod voor mensen met een verstandelijke beperking in de regio van de speelgemeente(n) te versterken. Sportverenigingen die een tak van sport organiseren tijdens de Spelen en hun vrijwilligers hebben ervaring opgedaan met de organisatie van sportaanbod voor verstandelijk gehandicapten en kunnen deze ervaringen delen met andere sportverenigingen.

Als die kennisuitwisseling goed wordt gefaciliteerd, draagt dit bij aan het verlagen van drempels om na de Spelen door te gaan of te starten met G-aanbod. Vertegenwoordigers van zorginstellingen voor mensen met een verstandelijke beperking roepen in de rapportage vooral op dat de organiserende stichting actief het contact zoekt met de instellingen en het evenement promoot onder ‘buitenstaanders’. Ook betrokkenen bij de Spelen benadrukken het belang van het vergroten van de belangstelling bij het bredere publiek om beeldvorming over mensen met een verstandelijke beperking positief te beïnvloeden.

Voor meer informatie, neem contact op met Arnoud van de Ven, docent en onderzoeker bij HAN Sport en Bewegen / HAN SENECA op het gebied Sport Economics & Strategic Sports Management.

Afspraak maken