header-foto

Sport en bewegen moet zijn waarde niet verspelen

Uit onderzoek van het Sports & Economics Research Centre van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen blijkt dat de verschuivingen in het sport- en beweeggedrag van Nederlanders tijdens de coronamaatregelen, flinke gezondheidsimpact hebben gehad. Uit onderzoek van Mulier Instituut bleek namelijk dat 38 procent minder is gaan bewegen en 13 procent meer actief werd. Op basis van deze en andere uitkomsten, berekende onderzoeker Jelle Schoemaker dat de gezondheidsimpact ongeveer 155 miljoen per week bedraagt. Voor de zes weken dat sportverenigingen, fitnesscholen en andere sportaanbod gesloten waren, levert dat een netto gezondheid impact op van bijna 1 miljard euro.

Hoe gaan we van het slot?

De komende weken en maanden worden de coronamaatregelen stapsgewijs versoepeld.  Jelle Schoemaker: “We hebben op basis van eerder onderzoek geprobeerd in te schatten wat elke maatregel afzonderlijk voor gezondheidsimplicaties met zich meebrengt. Daardoor krijgen we meer grip op de betekenis van het sportaanbod en kunnen we deze afwegen tegenover de risico’s. Zo zou bijvoorbeeld het openen van de sportscholen per 1 juni ongeveer 580 miljoen euro aan gezondheidswinst opleveren. Maar als dit zorgt voor meer dan 80 dodelijke besmettingen per week, moet je dit niet doen omdat er dan meer gezondheid van anderen verloren gaat.”

Waarde van sport en bewegen

De maatregelen hebben grote invloed gehad op de sport- en beweegsector. De berekeningen laten zien welke waarde zij leveren aan de maatschappij. Deze is omvangrijk doordat zoveel mensen in Nederland op deze manier plezier ervaren in het bewegen. Anderzijds is de waarde ook weer bescheiden omdat het coronavirus een hoog risico met zich meebrengt waarbij nog veel meer gezondheidswaarde verloren kan gaan. Bovendien is sport een fijnmazig netwerk van ruim 10 miljoen sporters, meer dan 24.000 verenigingen, veel persoonlijk contact, verplaatsing door heel Nederland bij wedstrijden en grotere verspreidingsrisico’s door intensieve ademhaling waardoor het virus zich gemakkelijk kan verspreiden. De versoepeling van de maatregelen voor sportclubs moet niet leiden tot een tweede golf, anders zijn we weer terug bij af en gaat er weer veel gezondheidswaarde verloren.

nieuws foto

Sports Economics & Strategic Sports Management

De maatschappelijk en economische waarde van sport vergroten, dat is waar experts binnen het expertisegebied Sports Economics & Strategic Sports Management (SESS) zich mee bezig houden. Het scala waarin HAN SENECA onderzoek doet naar effecten van sport en sportevenementen is breed.  Lees meer...
Afspraak maken