header-foto

Organisaties

Een belangrijk uitgangspunt in de dienstverlening van HAN SENECA aan bedrijven is het verbeteren van de gezondheidssituatie én prestaties van werknemer en bedrijf (Health & Performance).

HAN SENECA richt zich hierbij op de gezondheid van het gehele personeel en niet alleen op risicogroepen of mensen die verzuimen. Naast activiteiten die expliciet gericht zijn op gezondheid als voedings- en bewegingsadvies, zijn er ook zaken van belang die meer impliciet van invloed zijn op de gezondheid zoals bijvoorbeeld leiderschapsstijl en bedrijfscultuur.

Hoe HAN SENECA bij kan dragen aan een vitale organisatie

Waarom kiezen voor HAN SENECA?

HAN SENECA onderscheidt zich van andere dienstverleners op het gebied van gezondheidsmanagement door het feit dat gezondheid zelf niet als einddoel beschouwd wordt. Het wordt gezien als een middel om tot verbetering van het individuele functioneren van mensen op de werkvloer te komen. Deze verbetering draagt uiteindelijk bij aan:

  • Een optimale teamprestatie
  • De realisatie van de organisatiedoelstellingen
  • De organisatieproductiviteit

Daarnaast meet HAN SENECA niet alleen de fysieke gesteldheid van medewerkers, maar ook de psycho-sociale gesteldheid. Hierdoor wordt een zo compleet mogelijk beeld geschetst, waarmee op zowel de korte als lange termijn positieve effecten kunnen worden bereikt als het gaat om duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

Basiscursus Integraal Vitaliteitsmanagement (IVM)

In samenwerking met het Nederlands Kennisnetwerk Vitaliteit (NKV) heeft HAN SENECA een opleiding ontwikkeld, waarin u praktische en onderbouwde handvatten krijgt voor uw vitaliteitsvraagstukken. U krijgt inzichten in de verschillende factoren die van invloed zijn op de vitaliteit van medewerkers en organisaties en beproefde werkwijzen waarmee u zelfstandig aan de slag kunt na het afronden van deze basiscursus. Hiermee draagt u bij aan een gezonde organisatie die de productiviteit van uw medewerkers verhoogt.

Lees verder...

Afspraak maken