header-foto

Bewegen kun je leren

Idealiter krijgen kinderen oefeningen tijdens de les die aansluiten bij hun beweegniveau, die hen voldoende uitdagen en hen (nog) beter leren bewegen. En leerkrachten bewegingsonderwijs spelen hier een centrale rol bij.

Als leerkracht is het echter niet altijd eenvoudig om gedifferentieerd les te geven. Tevens laten de kerndoelen in het bewegingsonderwijs veel ruimte voor eigen visie en interpretatie, specifiek voor de invulling van het leren beter te bewegen. 

Belangrijk is om het beweegniveau van kinderen op een betrouwbare manier vast te stellen en hen vervolgens een programma op maat te bieden. Het Expertise Centre Sport & Talent van de HAN ontwikkelden samen met een aantal partners een BLOC-beweegtest en lesprogramma voor leerlingen in het basisonderwijs.
Het beweegprogramma is gericht op het individuele niveau van kinderen. De excellente bewegers ontvangen een eigen, uitdagend programma; de reguliere en zwakke bewegers volgen het bestaande onderwijsprogramma.
Het programma sluit aan bij de principes van het Athletic Skills Model (ASM) en de leerlijnen in het basisdocument bewegingsonderwijs.

Bekijk de video's en de leskaarten op Beter Leren Bewegen.

Afspraak maken