header-foto

BLOC-test

Met de BLOC-test krijg je als vakdocent inzicht in de huidige vaardigheden en de potentie van leerlingen op het gebied van sport en bewegen.

De test bestaat uit twee meetinstrumenten:

  1. De observatie van gedrag in de beweegcontext en
  2. Vier testen van bewegingsvaardigheden.

Meten van gedrag in de beweegcontext

De observatie van gedrag in de beweegcontext wordt per leerling ingevuld door de vakdocent. De vragenlijst bestaat uit 18 vragen die allen ingaan op drie eigenschappen die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van de kinderen: interpersoonlijke vaardigheden, werkhouding en sportief leervermogen. Denk daarbij aan onderwerpen als ‘heeft het vermogen mede-leerlingen te enthousiasmeren’, ‘wil zichzelf steeds weer verbeteren’ en ‘maakt zich bewegingsvaardigheden snel eigen’.

Meten van fundamentele bewegingsvaardigheden

Met de testen voor het meten van fundamentele bewegingsvaardigheden worden vooral de grove motoriek en oog-hand coördinatie gemeten. In tegenstelling tot kracht en uithoudingsvermogen zijn deze fysieke vaardigheden op jonge leeftijd al goed te testen. Het herhaaldelijk uitvoeren van deze testen verhoogt het inzicht in de motorische vaardigheid en de ontwikkeling van een kind, en wordt daarom sterk aangeraden. De test bestaat uit vier onderdelen:

  1. Achterwaarts balanceren over drie verschillende evenwichtsbalken
  2. Zijwaarts verplaatsen door middel van het verplaatsen van een plankje en daar vervolgens op staan
  3. Zijwaarts heen en weer springen over een balkje en
  4. Bal tegen de muur gooien en opvangen met tegenovergestelde hand.

De BLOC-test is onderdeel van het beweegprogramma. Voordat je met het beweegprogramma start en de beweegtest daadwerkelijk uit kunt voeren, is het belangrijk dat je een training volgt. De scholing is bedoeld om ervoor te zorgen dat iedereen de testen op dezelfde manier uitvoert, zodat de validiteit en betrouwbaarheid gewaarborgd blijven.

Afspraak maken