header-foto

Preventief Medisch Onderzoek

Weet u nog niet goed op welke manier u gezondheidsmanagement binnen uw organisatie handen en voeten kunt geven? HAN SENECA kan daarin wat voor u betekenen met een PMO (Preventief Medisch Onderzoek).

Dit zijn vragen over gezondheidsmanagement:

  • Hecht u veel waarde aan een goede gezondheid en fitheid van uw medewerkers en investeert u hierin?
  • Vindt u de gezondheid van uw medewerkers van cruciaal belang voor het succes van de organisatie?

Als u deze vragen positief beantwoordt, dan kan HAN SENECA u helpen met een PMO.

Wat is een Preventief Medisch Onderzoek (PMO)?

Een PMO is een instrument om de gezondheid van werknemers in kaart te brengen. Werknemers kunnen ook gemotiveerd worden om een gezonde leefstijl te hanteren.

PMO is een uitvoerige analyse van de gezondheidstoestand, fitheid en leefstijl van de werknemer. Hiervoor worden verschillende betrouwbare en gevalideerde meetinstrumenten gebruikt. Verschillende parameters worden getest die een relatie hebben met, dan wel een voorspellende waarde hebben voor de gezondheid en fitheid van een persoon.

Wat kan het resultaat zijn van een PMO?

Naar aanleiding van de test PMO kunnen gezondheidsrisico’s en verbeterpunten worden vastgelegd en benoemd. Op basis van de gegevens die de test oplevert kan een verantwoord gezondheidsbevorderend programma worden opgesteld. De werknemer krijgt door de uitkomsten van de testen een indicatie van de stand van zaken met betrekking tot zijn gezondheid, leefstijl en fitheid op het moment van testen.

Wilt u een passend PMO?

Wilt u een passend PMO bij uw organisatie? Mail ons gerust met uw vraag, wens of behoefte op seneca@han.nl. Wij zullen dan kijken wat de meest passende oplossing voor uw bedrijf is.

Als u meer op zoek bent naar specifieke sporttesten? Dan verwijzen we u graag naar onze pagina over sportmedische onderzoeken.
 

Afspraak maken