header-foto

Expertise HAN SENECA

Bij HAN SENECA en HAN Sport en Bewegen zijn er diverse expertisegebieden, waarop onderzoekers en docenten en studenten van de opleidingen Leraar Lichamelijke Opvoeding (ALO) en Sportkunde zich focussen. Binnen deze thema's vinden onderzoeken plaats, worden er cursussen en opleidingen verzorgd en is er dienstverlening bij bedrijven en organisaties in de praktijk.

HEALTH PROMOTION & PERFORMANCE

Health Promotion & Performance van HAN SENECA verbindt sport, bewegen en gezondheid. Gezondheid is immers van grote maatschappelijke waarde omdat het bijdraagt aan aspecten zoals vitaliteit, meedoen, beter presteren, groei en ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid.

SPORTS & EXERCISE NUTRITION

Dat het in topsport om details gaat, is een cliché. Het feit dat voeding een belangrijk detail is, wordt inmiddels in brede kring ondersteund. Sportvoeding is bij HAN Sport en Bewegen sinds het begin van deze eeuw één van de speerpunten en inmiddels is HAN SENECA een toonaangevend expertisecentrum in Nederland. Van het begeleiden van olympisch kampioenen tot aan regionale samenwerking met Topsport Gelderland, veel sporters en (top)sportorganisaties hebben HAN SENECA Sports & Exercise Nutrition als adviseur gevonden.

SPORTS ECONOMICS & STRATEGIC SPORTS MANAGEMENT

De maatschappelijk en economische waarde van sport vergroten, dat is waar experts binnen het expertisegebied Sports Economics & Strategic Sports Management (SESS) zich mee bezig houden. Het scala waarin HAN SENECA onderzoek doet naar effecten van sport en sportevenementen is breed. Zo onderzoeken experts de zogenaamde prijselasticiteit van contributies bij sportverenigingen en sportbonden, waardoor ze inzicht krijgen wat hun leden verwachten in ruil voor hun contributiegeld.

TALENT

Het beweegtalent van een kind herkennen, ontwikkelen en het daarna begeleiden in de zoektocht naar de sport waar het talent zich het beste in kan ontwikkelen. Dat is kort samengevat een onderdeel van de taak die HAN SENECA zich heeft gesteld ten aanzien van talentherkenning en -ontwikkeling in sport en onderwijs.

Afspraak maken