header-foto

Health Promotion & Performance

Health Promotion & Performance van HAN SENECA verbindt sport, bewegen en gezondheid. Gezondheid is immers van grote maatschappelijke waarde omdat het bijdraagt aan aspecten zoals vitaliteit, meedoen, beter presteren, groei en ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid.

De experts op het gebied van Health Promotion & Performance werken vanuit een holistische benadering. Hierbij worden actuele en betrouwbare inzichten en kwaliteitsstandaarden gehanteerd. Factoren die ons onderscheidend maken zijn onder andere een positieve visie op gezondheid. Hierbij gaan we uit van mogelijkheden en bronnen van zowel individuen als omgeving. Ook onderscheiden we ons door empowerment en participatie van de doelgroep als leidend principe aan te houden. Daarnaast volgen onze experts de meest actuele inzichten en kwaliteitsstandaarden.

Dienstverlening

Binnen het werkdomein adviseren en ondersteunen onze experts bedrijven en instellingen als het gaat om het stimuleren en behoud van gezondheid, vitaliteit, betere prestaties en duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Health Promotion & Performance verbindt onderzoek, onderwijs, praktijk en beleid en stimuleert studenten en professionals om continu te leren en te innoveren op het gebied van gezondheidsbevordering, preventie en welzijn. Vanuit een positieve visie op gezondheid kijken wij wat de beste manier is om binnen een organisatie de gezondheid te bevorderen. In het kader hiervan worden diverse trainingen, workshops en coaching projecten aangeboden waarbij empowerment en participatie van de doelgroep centraal staan.

Onderzoek

In het project SALVO wordt gekeken naar manieren waarop VMBO studenten in beweging gebracht kunnen worden. Wat zijn hulpbronnen om VMBO leerlingen gezond en actief te laten leven en welke interventies zijn geschikt om de activiteit van deze leerlingen te bevorderen? Daarnaast wordt er in het project ‘healthy HBO’ gekeken op wat voor manieren HBO opleidingen de gezondheid van medewerkers en studenten structureel kunnen verbeteren. In weer een ander project, Vitaal MKB, wordt het belang van een goede gezondheid in relatie tot arbeidsprestaties specifiek voor deze bedrijfstak benadrukt. Dit project leidde in samenwerking met TNO tot een organisatievitaliteitsscan voor MKB-werkgevers en een praktisch overzicht van ‘best practices’ van deze sector. Hiermee kunnen werkgevers op een eenvoudige wijze inzicht krijgen in hun organisatievitaliteit en vervolgens kunnen ze gebruik maken van interventies en succesvoorbeelden die het prestatievermogen van het bedrijf kunnen verbeteren.

Onderwijs

Binnen dit expertisegebied biedt HAN SENECA de cursussen integraal vitaliteitsmanagement, basistraining tot leefstijlcoach en leefstijlcoach voor fysiotherapeuten aan. Meer informatie over deze cursussen kun je vinden onder het menu-item Cursussen en opleidingen. Deze cursussen zijn nauw verweven met onze onderwijsactiviteiten en er vindt kruisbestuiving plaats tussen onderwijs en onderzoek. Onderzoeksresultaten zijn via het expertisecentrum beschikbaar voor bedrijven en organisaties. Voor verdere professionalisering van het prestatievermogen van medewerkers en organisaties, is samenwerking met de praktijk onontbeerlijk.

Het Stimuleren van een Actieve Leefstijl in het VMBO

Neem contact met ons op!

Binnen dit expertisegebied biedt HAN SENECA verschillende cursussen aan. Ook zijn onderzoeksresultaten via het expertisecentrum beschikbaar voor bedrijven en organisaties. Voor verdere professionalisering van het prestatievermogen van medewerkers en organisaties, is samenwerking met de praktijk onontbeerlijk. Heeft u vraagstukken op dit terrein waarmee u verder wilt, stuur een e-mail naar seneca@han.nl of bel naar (024) 3531262. Bekijk ook het weblog over Health Promotion & Performance.

Training tot leefstijlcoach

Wil je jouw cliënten coachen en begeleiden naar een gezonde leefstijl? In de cursus basistraining tot leefstijlcoach leer je de basisvaardigheden die je nodig hebt om iemand te begeleiden en coachen naar een gezonde leefstijl. 

Lees meer...

Basiscursus Integraal Vitaliteitsmanagement

In samenwerking met het Nederlands Kennisnetwerk Vitaliteit (NKV) heeft HAN SENECA een opleiding ontwikkeld, waarin je alles leert op gebied van integraal vitaliteitmanagement (IVM). Hoe kun jij bijdragen aan een gezonde organisatie, wat de productiviteit van jouw medewerkers verhoogt?

Lees meer...

Afspraak maken