header-foto

Talent Identification & Talent Development

Het beweegtalent van een kind herkennen, ontwikkelen en het daarna begeleiden in de zoektocht naar de sport waar het talent zich het beste in kan ontwikkelen. Dat is kort samengevat een onderdeel van de taak die HAN SENECA zich heeft gesteld ten aanzien van talentherkenning en -ontwikkeling in sport en onderwijs.

Wat zou er gebeuren als we met zijn allen zouden besluiten om ieders talent ten volle te benutten? Hoe zou de wereld er over twintig jaar dan uit zien? Hoe vroeg kun je talent eigenlijk ontdekken? Welke factoren beïnvloeden de ontwikkeling van een talent? Hoeveel invloed valt er op een talent uit te oefenen?

Dienstverlening

Rondom talentherkenning en -ontwikkeling zijn boeken vol geschreven. Er zullen echter nog talloze boeken en publicaties volgen. Ten eerste omdat er nog zoveel te ontdekken is. Ten tweede omdat er via gedegen en toegepast onderzoek kapitale besparingen kunnen worden gedaan. Tot slot kan de wereld er een stuk mooier uit zien als we meer durven te doen rondom ieders aanleg. In 2012 is gestart met een lectoraat dat ervoor moet zorgen dat de HAN een partner wordt van veel professionals in het werkveld van sport, bewegen en onderwijs. Hoofddoel van het lectoraat is het verbeteren van de processen van het herkennen en ontwikkelen van sportief talent.

Onderzoek

HAN SENECA gaat binnen het expertisegebied Talent Identification & Talent Development de komende jaren aandacht besteden aan specifieke aspecten rondom talentherkenning en -ontwikkeling. Daarbij is er gekozen voor vier duidelijke speerpunten: Het begint bij de vroege herkenning van een bewegingstalent. Een belangrijke vraag is daarna: hoe kunnen kinderen en hun ouders worden gestimuleerd om een sport te kiezen die het beste bij het kind past? Welke kenmerken moet een talent vervolgens in een bepaalde sport hebben om de top te bereiken? Een belangrijke rol is daarbij weggelegd voor de vakdocent Sport- en Bewegingsonderwijs. Welke vaardigheden moeten professionals in het onderwijs hebben om bewegingstalenten te herkennen? Met welke programma’s zullen die talenten moeten werken om het maximale eruit te halen? Welke begeleiding moeten zij krijgen? En wat is de profielschets van een topbegeleider in een specifieke sport?

Onderwijs

Er zijn nog zoveel vragen niet beantwoord als het gaat om de herkenning en de ontwikkeling van talent. De HAN heeft er niet voor niets voor gekozen om het begrip talentontwikkeling als één van de speerpunten in haar beleid te kiezen. Er worden diverse cursussen aangeboden voor professionals op het gebied van talentherkenning en talentontwikkeling.

Neem contact met ons op!

Alle onderzoeksresultaten zijn via HAN SENECA beschikbaar voor bedrijven en organisaties. Heeft u vraagstukken op dit terrein waarmee u verder wilt, stuur een e-mail naar seneca@han.nl of bel naar (024) 353 12 62.

Cursus Sportpsychologie en Mentale Training

Bent je een trainer, coach of (para)medisch begeleider? Heb je interesse in sportpsychologie en wil je je op HBO-niveau verdiepen in sportpsychologische begeleiding? Dan is de basiscursus Sportpsychologie en Mentale Training precies wat je zoekt.

Lees meer...

Cursus Coach Scan

Een trainer/coach wil het beste uit zijn sporter halen, maar dan is het ook goed om te weten hoe deze sporter aankijkt tegen het handelen van de trainer/coach op bepaalde thema's die in het coach-scan traject worden behandeld. Op deze manier krijgt je inzicht in de eventuele verbeterpunten om zo een ontwikkeling door te kunnen maken als trainer/coach.

Lees meer...

Afspraak maken