header-foto

Heino van Groeningen

Heino van Groeningen is docent binnen de opleiding Sportkunde van de HAN. Binnen deze opleiding verzorgt hij de vakken ‘leefstijlcoach’ en Aangepast sporten’ en geeft hij vorm en inhoud aan onderwijs binnen het expertisegebied Health Promotion & Performance. "Kortom: Mensen in beweging krijgen, daar ga ik voor!"

Genoten opleiding(en)

  • Pedagogische wetenschappen (Universiteit Utrecht)
  • Academie voor Lichamelijke Opvoeding (Fontys Sporthogeschool)

Werkervaring

Projecten

  • Projectleider EVC traject voor buurtsportcoaches binnen Kenniscentrum Sport
  • Campagneleider voor project whoznext en dubbel30
  • Ontwikkelaar cruyff court checklist voor gemeenten
  • Organisator ‘week van de Unieke sport’
  • Diverse (in-company) trainingen voor buurtsportcoaches rond formuleren van wijkactieplan en motiverende gespreksvoering

Passie voor beweging

"Mensen in beweging krijgen dat is mijn grote passie. Als docent lichamelijke opvoeding in het basis - en voortgezet onderwijs vond ik het al ontzettend leuk om ervoor te zorgen dat je een les zo goed neerzet dat alle kinderen en jongeren op ieder zijn of haar niveau in beweging durft te komen en aan het eind van de les met een bezweet voorhoofd en een voldaan gevoel de gymzaal verlaten. Als adviseur bij Kenniscentrum Sport was dat niet veel anders. Ik verzorgde trainingen, ontwikkelde kennisproducten en gaf advies aan professionals in het werkveld van sport en bewegen."

Bacheloropleiding Sportkunde

Wil jij je ontwikkelen tot hbo-professional in de sector, sport, bewegen en vitaliteit en je positie op de arbeidsmarkt verbeteren? Start dan met de hbo deeltijdopleiding Sportkunde. Wat je leert binnen opleiding Sportkunde deeltijd, breng je direct in de praktijk.

Lees meer...

nieuws foto

Expertisegebied Health Promotion & Performance

Health Promotion & Performance van HAN SENECA verbindt sport, bewegen en gezondheid. Gezondheid is immers van grote maatschappelijke waarde omdat het bijdraagt aan aspecten zoals vitaliteit, meedoen, beter presteren, groei en ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid.   Lees meer...

Cursus Buurtsportcoach

Werken aan een sportieve wijk vereist een structurele, integrale en gebiedsgerichte aanpak, die aansluit bij de situatie en beleving van wijkbewoners. Het in beweging brengen van wijkbewoners gaat niet vanzelf. Het vereist een lange adem en veel deskundigheid. Buurtsportcoaches zijn de professionals die vorm en inhoud geven aan deze sportieve ambitie. Om als buurtsportcoach aan de slag te kunnen met de grote diversiteit aan vraagstukken en doelgroepen, is er nu de cursus Buurtsportcoach.

Lees meer...

Cursus Motiverende gespreksvoering voor Buurtsportcoaches

Het doel van de training is buurtsportcoaches en sportconsulenten, een klantgerichte, directieve communicatiestijl aan te leren. Deze communicatiestijl heeft als doel de motivatie van individuen en netwerkpartners te vergroten door het verkennen van hun eigen ambivalentie. Dit zodat er bij individuen en netwerkpartners een groter commitment ontstaat om gedragsverandering te realiseren, waarbij de individu of de netwerkpartner zelf verantwoordelijk blijft voor zijn eigen verandering.

Lees meer...

Afspraak maken