header-foto

Willem de Boer

Willem de Boer is onderzoeker en docent op het expertisegebied Sports Economics & Strategic Sports Management (SESS). Hij doet onderzoek naar economische aspecten rondom sport, zoals de relatie tussen contributieverhoging en ledenaantal of de baten en kosten rondom grote sportevenementen. Willem is lid van de Werkgroep Evaluatie Sportevenementen (WESP). In 2016 is hij begonnen aan een promotieonderzoek over de economische relatie tussen sport en gezondheid aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG).

Genoten opleiding(en)

  •  Econometrie (RUG)

Werkervaring

  • Ministerie van Economische Zaken: regionaal en ruimtelijk economische beleid
  • Vektis: onderzoek ontwikkeling kosten gezondheidzorg
  • NYFER: macro-economische ramingen, sociaal-economisch onderzoek
  • NIESR (UK): onderzoek arbeidsproductiviteit, efficiency lokale overheden

nieuws foto

Expertisegebied Sports Economics & Strategic Sports Management

De maatschappelijk en economische waarde van sport vergroten, dat is waar experts binnen het expertisegebied Sports Economics & Strategic Sports Management (SESS) zich mee bezig houden. Het scala waarin HAN SENECA onderzoek doet naar effecten van sport en sportevenementen is breed.  Lees meer...

Cursus Economische waarde van Sport

 Wat zijn de maatschappelijke effecten van sport en bewegen waard? Op welke manier meet en vergroot je de impact van sportevenementen? Wat draagt sport bij aan de Nederlandse economie? Het doel van de cursus Economische waarde van Sport is om organisaties in en rondom de sport te helpen hun maatschappelijke rendement te vergroten door economische inzichten en modellen toe te passen op praktijkvoorbeelden in de sport.

Lees meer...

Contactinformatie

Afspraak maken