header-foto

Health Checks

Een Health Check is een instrument om de gezondheid van werknemers in kaart te brengen en te motiveren voor het hanteren van een gezonde leefstijl. Het is een uitvoerige analyse van de gezondheidstoestand, fitheid en leefstijl van de werknemer.†Hiervoor worden verschillende betrouwbare en gevalideerde meetinstrumenten gebruikt. Diverse parameters die een relatie hebben met, dan wel een voorspellende waarde hebben voor de gezondheid en fitheid van een persoon worden getest.

Wat is het resultaat?

Naar aanleiding van de test kunnen gezondheidsrisico's en verbeterpunten worden vastgelegd en benoemd. Op basis van de gegevens die de test oplevert kan een verantwoord gezondheidsbevorderend programma worden opgesteld.

De werknemer krijgt door de uitkomsten van de testen een indicatie van de stand van zaken met betrekking tot zijn gezondheid, leefstijl en fitheid op het moment van testen. Op basis van de tests worden persoonlijke gezondheidsadviezen gegeven.

Onderdelen Health Check

De Health Check bestaat uit 2 onderdelen:

1. Vragenlijst

Wanneer†de werknemer zich†opgeeft voor de Health Check ontvangt hij/zij een korte vragenlijst over†de algehele gezondheid. De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Voeding
 • Alcoholgebruik
 • Beweging
 • Werkstress
 • Bevlogenheid
 • Vitaliteit

2. Gezondheidstest

Nadat†de werknemer†de vragenlijst heeft ingevuld neemt een van de medewerkers van SENECA contact met degene op. Hij of zij wordt uitgenodigd voor een gezondheidstest waarin de volgende zaken worden gemeten:

 • Lengte
 • Gewicht
 • Bloeddruk
 • Vetpercentage
 • Buikomvang
 • Bloedglucose
 • Totaal cholesterol

De procedure neemt ongeveer 20 minuten in beslag.

Gezondheidsprofiel

De uitkomsten van de vragenlijst en de gezondheidstest resulteren in een gezondheidsprofiel. De medewerker zal dit profiel persoonlijk overhandigen en toelichten.

Voor wie?

Alle medewerkers van de HAN mogen een gratis Health Check laten doen.

Health Check onder werktijd doen?

Overleg dit dan met†de leidinggevende.

Meer informatie

Inschrijven voor de Health Check? Mail sturen naar: SENECA@han.nl.

Afspraak maken