Voor studenten

De nauwe samenwerking tussen research- en zorginstellingen - bijvoorbeeld in de vorm van leerwerkplaatsen - maakt dat de nieuwste praktijkinzichten direct een plaats krijgen in ons onderwijs: actuele kennis voor de praktijk.

Actueel

19-06-2018

Mijn naam is Emmy van Bommel, sinds kort werkzaam bij de HAN als docent Logopedie. Ik ben opgeleid als logopedist en spraak-taalpatholoog en ben aangenomen om de taken van Tinka Thede Lees meer...

Voor professionals

Sneller Herstel kiest voor onderzoek en onderwijs mét en ín het werkveld. Praktijk, research en educatie gaan hand in hand in opleidingen en cursussen en binnen speciale werkvormen. Dat levert direct bruikbare producten op.

Wat we doen

Zorg nog beter maken. Voor een sneller herstel en optimaal participeren in de maatschappij. Verbinden van onderzoek en praktijk. Via de koppelstructuur, leerwerkplaatsen en Fieldlabs. Onze lectoren spelen daarbij een belangrijke rol.