Sneller Herstel
header foto

Sneller Herstel

Sneller Herstel verbetert met praktijkgericht onderzoek de revalidatiezorg.

Resultaat: beter opgeleide zorgprofessionals, sneller herstel van de patiënt en lagere kosten voor de maatschappij. Hoger onderwijs, zorginstellingen en bedrijven realiseren samen verbeteringen. Studenten leren in de praktijk. Professionals kunnen met de verbeteringen direct aan de slag.

Voor studenten

De nauwe samenwerking tussen research- en zorginstellingen - bijvoorbeeld in de vorm van leerwerkplaatsen - maakt dat de nieuwste praktijkinzichten direct een plaats krijgen in ons onderwijs: actuele kennis voor de praktijk.

Onderwijs

Voor professionals

Sneller Herstel kiest voor onderzoek en onderwijs mét en ín het werkveld. Praktijk, research en educatie gaan hand in hand in opleidingen en cursussen en binnen speciale werkvormen. Dat levert direct bruikbare producten op.

Werkveld

Wat we doen

Zorg nog beter maken. Voor een sneller herstel en optimaal participeren in de maatschappij. Verbinden van onderzoek en praktijk. Via de koppelstructuur, leerwerkplaatsen en Fieldlabs. Onze lectoren spelen daarbij een belangrijke rol.

Onderzoek

19-06-2018

Mijn naam is Emmy van Bommel, sinds kort werkzaam bij de HAN als docent Logopedie. Ik ben opgeleid als logopedist en spraak-taalpatholoog en ben aangenomen om de taken van Tinka Thede Lees meer...

Partners

De partners stellen hun zorg- en onderzoeksinfrastructuur open en spelen zo een cruciale rol bij de Sneller Herstel projecten. Zij krijgen nieuwe, snel toepasbare kennis en goed opgeleide zorgprofessionals.