Sneller Herstel
Toolbar
header foto

Actueel

Even voorstellen; Emmy van Bommel
19-06-2018

Mijn naam is Emmy van Bommel, sinds kort werkzaam bij de HAN als docent Logopedie. Ik ben opgeleid als logopedist en spraak-taalpatholoog en ben aangenomen om de taken van Tinka Thede op te vangen. Momenteel combineer ik mijn baan bij de HAN met werken bij Hogeschool Utrecht, waar ik nu ruim 3 jaar werkzaam ben. Voorheen was ik ook werkzaam als logopedist in een vrijgevestigde praktijk. Met het vertrek van Tinka Thede was het even de vraag hoe de Minor De Stem Centraal verder werd opgepakt. Gelukkig kan ik jullie informeren dat deze minor doorgaat. In het eerste semester van komend studiejaar wordt deze minor weer aangeboden. Ik hoop op een prettige samenwerking. Emmy van Bommel †

Health Valley
14-05-2018

Dinja van der Veen was vanuit de HAN met een geweldig mooie stand aanwezig tijdens het Health Valley Event op 15 maart jl.†Een grote banner en een centrale plek, we waren (haast) niet te missen. Het was leuk om met elkaar, vanuit diverse faculteiten van de HAN, aanwezig te zijn. Het was mooi om te zien hoe divers ons aanbod aan de praktijk is. Alle HAN-standhouders hadden hun praktische resultaten uit onderzoeks)projecten meegebracht.

RAAK-subsidie CommuniCare
24-04-2018

RAAK-subsidie voor het project CommuniCare: optimalisatie van communicatie tussen zorgprofessional, personen met afasie en naasten. Relevantie voor de beroepspraktijk en het onderwijs Afasie is ťťn van de meest ingrijpende gevolgen van een CVA. Iemand met afasie kan niet meer zeggen wat hij wil of bedoelt, en heeft ook vaak moeite met het begrijpen van taal. De intelligentie is echter doorgaans nog vergelijkbaar met voor het hersenletsel. De persoon met afasie (PMA) zit opgesloten in een woordeloze wereld, terwijl hij juist de interactie met anderen hard nodig heeft om zijn ziekte te verwerken, mee te kunnen beslissen over het eigen zorgtraject en te zoeken naar een nieuw evenwicht in professioneel en persoonlijk leven. Het communicatieprobleem heeft directe gevolgen voor de zorg die PMA ontvangen: zij hebben een verhoogde kans op het ontvangen van niet passende of inadequate zorg in vergelijking met CVA-getroffenen zonder afasie (1), grotere kans op een depressie (2), en zelfs een hogere kans op vroegtijdig overlijden (3). De uitdaging in de communicatie met PMA wordt ook door zorgprofessionals als zodanig ervaren. Zij geven aan zich onvoldoende toegerust te voelen om vertrouwelijke en effectieve communicatie te faciliteren (4), terwijl zij zich zeer bewust zijn van de noodzaak van zorgvuldige en adequate communicatie, in een tijdperk waarin zelfredzaamheid en eigen regie centraal staan. Doel en doelgroep Voor het project CommuniCare heeft een groot aantal kennis- en praktijkpartners in de CVA-zorg de handen ineen geslagen om communicatie tussen PMA, zorgprofessional en naasten te verbeteren. Het belangrijkste doel is: in zorginstellingen betere communicatie-mogelijkheden en betere toegang tot informatie realiseren voor mensen met afasie, zodat zij beter kunnen participeren in het zorgproces. Uiteindelijk moeten alle betrokkenen zo samen effectief kunnen besluiten over een passend zorgtraject. Een belangrijk onderdeel van het project is het scholen van zorgprofessionals (Communicatie Partner Training). Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan de procesevaluatie van implementatie in de instellingen, om in kaart te krijgen welke voorwaarden nodig zijn om de interventie succesvol te laten zijn. Hiervoor ontvangt CommuniCare een subsidie van 300.000 euro van SIA RAAK. Uitvoerend consortium Bij dit project zijn vele partijen betrokken: Vijf kennispartners (HU lectoraten Logopedie; Participatie door Communicatie en Digital Smart Services, HAN Lectoraat Neurorevalidatie, Thomas Moore Hogeschool (BE), Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht en Radboudumc afdeling Revalidatie), acht praktijkinstellingen (Careyn De vier ambachten vanuit Rotterdam Stroke Service, revalidatiecentrum de Hoogstraat Utrecht, Axion Continue Parkgraaf, Vivium Zorggroep Naarderheem, Zorggroep Maas en Waal, Sint Maartenskliniek Ubbergen, Universitair Ziekenhuis Antwerpen (BE), en Revalidatieziekenhuis RevArte, Edegem (BE)) en twee patiŽntenverenigingen (hersenletsel.nl en Vereniging Afasie vzw). Het project is gestart in februari 2018 en heeft een looptijd van twee jaar.

E-journal 6 is uit
26-03-2018

In e-journal 6 komen thema’s als Zelfmanagement, Zorgtechnologie, Preventie en Interprofessioneel samenwerken aan bod. Verder vertelt bijvoorbeeld Geert Bos, Directeur intensieve zorg bij Philadelphia over de samenwerking met de HAN. We waren bij de presentatie van de Ergotherapierichtlijn MS en spraken studenten die deelnamen aan Hacking Health bij het Radboudumc. We wensen u veel leesplezier!

Innovatiefonds Zorgverzekeraars financieert 'e-Health behandelprogramma chronische lage rugpijn'
22-02-2018

Het Innovatiefonds Zorgverzekeraars heeft de aanvraag van de HAN voor de ontwikkeling van een nieuw e-Health-behandelprogramma voor mensen met chronische lage rugpijn gehonoreerd. Het HAN Associate Lectoraat e-Health paramedische beroepen gaat het project uitvoeren en implementeren. Het doel is het bieden van laagdrempelige, effectieve zorg voor patiŽnten met chronische lage rugpijn.

Academische leerwerkplaats Thermion feestelijk geopend
22-02-2018

De academische leerwerkplaats Thermion in Nijmegen-Lent is op 20 juni 2014 feestelijk geopend. In deze leerwerkplaats zijn een gezondheidscentrum, stagewerkplek, opleiding en onderzoek samengebracht. De HAN en het Radboudumc zoeken hiermee de dagelijkse praktijk van de gezondheidszorg op.

Gestart bij Centre of Expertise Sneller Herstel
22-02-2018

Sinds 18 april ben ik, Linda Dauwerse, werkzaam bij Centre of Expertise Sneller Herstel en kenniscentrum Publieke Zaak als onderzoeker en projectleider. Het komend jaar zal ik me richten op de manier waarop kennis wordt gedeeld en ontwikkeld. Hierbij staat de verbinding tussen praktijk, onderwijs en onderzoek centraal.

Academische leerwerkplaats Thermion
22-02-2018

De studenten van het Instituut Paramedische Studies en Instituut Verpleegkunde Studies zijn gestart met hun onderzoek of multidisciplinaire stage in de Academische leerwerkplaats Thermion. Daarnaast is collega Wietske Kuijer gestart als senior-onderzoeker bij Thermion.

Toekenning RAAK-mkb subsidie
22-02-2018

Het lectoraat Voeding in relatie tot Sport en Gezondheid heeft subsidie toegewezen gekregen voor het projectplan Dieetbehandeling bij cardiovasculair risicomanagement; hoe maken we resultaten transparant? Het project zal in het najaar van start gaan en duurt 2 jaar.

Toekenning HAN-promotiebeurzen aan 3 docenten die verbonden zijn aan CoE Sneller Herstel
22-02-2018

HAN-promotiebeurzen zijn toegekend aan 4 docenten. Die eer valt, naast Gerda van den Berg, Marieke Lindenschot en Paola de Bruijn, ten deel aan Margot Barry, docent-onderzoeker bij het Centre of Expertise Sneller Herstel.

Terugblik op geslaagde werkconferentie 4 juni 2015
22-02-2018

In 2013 organiseerden we de eerste werkconferentie van het Centre of Expertise Sneller Herstel. Nu twee en half jaar later inmiddels de vierde werkconferentie. Terugblikkend stellen we vast dat het Centre een prachtige ontwikkeling heeft doorgemaakt.

Installatie Dr. Miranda Laurant
22-02-2018

Dr. Miranda Laurant is op 16 april in Nijmegen op feestelijke wijze geÔnstalleerd als lector Organisatie van Zorg en Dienstverlening.

newsimage
Werkconferentie Centre of Expertise Sneller Herstel
22-02-2018

Op woensdag 4 december vond de tweede werkconferentie van het CoE Sneller Herstel plaats.

Associate lector Esther Steultjens ontvangt Astrid Kinťbanian Prijs 2016
22-02-2018

De vereniging Ergotherapie Nederland heeft de Astrid Kinťbanian Prijs 2016 toegekend aan dr. Esther Steultjens, associate lector Neurorevalidatie van de HAN. Zij ontvangt de prijs omdat zij als ergotherapeut gedurende langere tijd een bijzondere bijdrage aan de ontwikkeling van ergotherapie heeft geleverd. Uit die bijdrage blijkt expliciet dat ergotherapie een toegevoegde waarde heeft voor de cliŽnt en diens deelname aan de samenleving.

Essay Centre of Expertise Sneller Herstel bij beste elf
22-02-2018

Centre of Expertise Sneller Herstel is met het essay Onderwijs in 2030, een andere wereld opgenomen in een bundel met de beste elf inzendingen van de HAN essaywedstrijd. CvB-voorzitter Kees Boele maakte op 23 maart de uitslag van de wedstrijd bekend tijdens een feestelijke prijsuitreiking op de HAN-campus in Arnhem.

Start studenten Leerwerkplaats ZZG Herstelhotel
22-02-2018

De derde groep studenten van de faculteit Gedrag, Gezondheid en Maatschappij zijn gestart met hun onderzoekstage of multidisciplinaire stage in het ZZG Herstelhotel. †

Prokkelstage: Henk mag naar de robots van de HAN
22-02-2018

Henk Bleumink uit Wezep is een ambulante cliŽnt van Philadelphia. In het dagelijks leven maakt hij kattenvoer bij Saturn Petcare in Hattem. Maar de passie van Henk is techniek en dan vooral nieuwe snufjes. Op 7 juni komt een droom uit: dan mag Henk zich in het kader van een prokkelstage op een unieke manier uitleven in diverse technische labs van de HAN, de Hogeschool Arnhem Nijmegen.

Lectoraat Neurorevalidatie zorgt voor herziening Ergotherapierichtlijn Valpreventie
22-02-2018

De Ergotherapierichtlijn Valpreventie is herzien en tijdens een congresdag aan de HAN in Nijmegen op donderdag 6 oktober algemeen beschikbaar gesteld. Het Lectoraat Neurorevalidatie van de HAN heeft in samenwerking met het Centre of Expertise Sneller Herstel, Radboudumc en Ergotherapie Nederland het initiatief genomen om het herzieningsproces handen en voeten te geven.

Onthulling window visuals bij Academische leerwerkplaats Thermion
22-02-2018

Op vrijdag de 13e (in maart) hebben studenten, professionals van het gezondheidscentrum, onderzoekers, docenten en andere belangstellenden in de Academische Leerwerkplaats Thermion een blik in de toekomst geworpen.

Kick-off bijeenkomst 'Het sociale netwerk aan zet bij NAH'
22-02-2018

Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH), een verzamelnaam voor alle hersenletsel na de geboorte (ongeval, ziekte, beroerte) komt naar ruwe schatting bij ongeveer 130.000 Nederlanders voor. Voor veel mensen verandert het leven dan ingrijpend. Versterken van het brede sociale netwerk kan een grote bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven.

Agenda