Actueel

19-06-2018

Mijn naam is Emmy van Bommel, sinds kort werkzaam bij de HAN als docent Logopedie. Ik ben opgeleid als logopedist en spraak-taalpatholoog en ben aangenomen om de taken van Tinka Thede op te vangen. Momenteel combineer ik mijn baan bij de HAN met werken bij Hogeschool Utrecht, waar ik nu ruim 3 jaar werkzaam ben. Voorheen was ik ook werkzaam als logopedist in een vrijgevestigde praktijk. Met het vertrek van Tinka Thede was het even de vraag hoe de Minor De Stem Centraal verder werd opgepakt. Gelukkig kan ik jullie informeren dat deze minor doorgaat. In het eerste semester van komend studiejaar wordt deze minor weer aangeboden. Ik hoop op een prettige samenwerking. Emmy van Bommel †

14-05-2018

Dinja van der Veen was vanuit de HAN met een geweldig mooie stand aanwezig tijdens het Health Valley Event op 15 maart jl.†Een grote banner en een centrale plek, we waren (haast) niet te missen. Het was leuk om met elkaar, vanuit diverse faculteiten van de HAN, aanwezig te zijn. Het was mooi om te zien hoe divers ons aanbod aan de praktijk is. Alle HAN-standhouders hadden hun praktische resultaten uit onderzoeks)projecten meegebracht.

24-04-2018

RAAK-subsidie voor het project CommuniCare: optimalisatie van communicatie tussen zorgprofessional, personen met afasie en naasten. Relevantie voor de beroepspraktijk en het onderwijs Afasie is ťťn van de meest ingrijpende gevolgen van een CVA. Iemand met afasie kan niet meer zeggen wat hij wil of bedoelt, en heeft ook vaak moeite met het begrijpen van taal. De intelligentie is echter doorgaans nog vergelijkbaar met voor het hersenletsel. De persoon met afasie (PMA) zit opgesloten in een woordeloze wereld, terwijl hij juist de interactie met anderen hard nodig heeft om zijn ziekte te verwerken, mee te kunnen beslissen over het eigen zorgtraject en te zoeken naar een nieuw evenwicht in professioneel en persoonlijk leven. Het communicatieprobleem heeft directe gevolgen voor de zorg die PMA ontvangen: zij hebben een verhoogde kans op het ontvangen van niet passende of inadequate zorg in vergelijking met CVA-getroffenen zonder afasie (1), grotere kans op een depressie (2), en zelfs een hogere kans op vroegtijdig overlijden (3). De uitdaging in de communicatie met PMA wordt ook door zorgprofessionals als zodanig ervaren. Zij geven aan zich onvoldoende toegerust te voelen om vertrouwelijke en effectieve communicatie te faciliteren (4), terwijl zij zich zeer bewust zijn van de noodzaak van zorgvuldige en adequate communicatie, in een tijdperk waarin zelfredzaamheid en eigen regie centraal staan. Doel en doelgroep Voor het project CommuniCare heeft een groot aantal kennis- en praktijkpartners in de CVA-zorg de handen ineen geslagen om communicatie tussen PMA, zorgprofessional en naasten te verbeteren. Het belangrijkste doel is: in zorginstellingen betere communicatie-mogelijkheden en betere toegang tot informatie realiseren voor mensen met afasie, zodat zij beter kunnen participeren in het zorgproces. Uiteindelijk moeten alle betrokkenen zo samen effectief kunnen besluiten over een passend zorgtraject. Een belangrijk onderdeel van het project is het scholen van zorgprofessionals (Communicatie Partner Training). Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan de procesevaluatie van implementatie in de instellingen, om in kaart te krijgen welke voorwaarden nodig zijn om de interventie succesvol te laten zijn. Hiervoor ontvangt CommuniCare een subsidie van 300.000 euro van SIA RAAK. Uitvoerend consortium Bij dit project zijn vele partijen betrokken: Vijf kennispartners (HU lectoraten Logopedie; Participatie door Communicatie en Digital Smart Services, HAN Lectoraat Neurorevalidatie, Thomas Moore Hogeschool (BE), Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht en Radboudumc afdeling Revalidatie), acht praktijkinstellingen (Careyn De vier ambachten vanuit Rotterdam Stroke Service, revalidatiecentrum de Hoogstraat Utrecht, Axion Continue Parkgraaf, Vivium Zorggroep Naarderheem, Zorggroep Maas en Waal, Sint Maartenskliniek Ubbergen, Universitair Ziekenhuis Antwerpen (BE), en Revalidatieziekenhuis RevArte, Edegem (BE)) en twee patiŽntenverenigingen (hersenletsel.nl en Vereniging Afasie vzw). Het project is gestart in februari 2018 en heeft een looptijd van twee jaar.

26-03-2018

In e-journal 6 komen thema’s als Zelfmanagement, Zorgtechnologie, Preventie en Interprofessioneel samenwerken aan bod. Verder vertelt bijvoorbeeld Geert Bos, Directeur intensieve zorg bij Philadelphia over de samenwerking met de HAN. We waren bij de presentatie van de Ergotherapierichtlijn MS en spraken studenten die deelnamen aan Hacking Health bij het Radboudumc. We wensen u veel leesplezier!

22-02-2018

Het Innovatiefonds Zorgverzekeraars heeft de aanvraag van de HAN voor de ontwikkeling van een nieuw e-Health-behandelprogramma voor mensen met chronische lage rugpijn gehonoreerd. Het HAN Associate Lectoraat e-Health paramedische beroepen gaat het project uitvoeren en implementeren. Het doel is het bieden van laagdrempelige, effectieve zorg voor patiŽnten met chronische lage rugpijn.

22-02-2018

HAN-promotiebeurzen zijn toegekend aan 4 docenten. Die eer valt, naast Gerda van den Berg, Marieke Lindenschot en Paola de Bruijn, ten deel aan Margot Barry, docent-onderzoeker bij het Centre of Expertise Sneller Herstel.

22-11-2016

De vereniging Ergotherapie Nederland heeft de Astrid Kinťbanian Prijs 2016 toegekend aan dr. Esther Steultjens, associate lector Neurorevalidatie van de HAN. Zij ontvangt de prijs omdat zij als ergotherapeut gedurende langere tijd een bijzondere bijdrage aan de ontwikkeling van ergotherapie heeft geleverd. Uit die bijdrage blijkt expliciet dat ergotherapie een toegevoegde waarde heeft voor de cliŽnt en diens deelname aan de samenleving.

15-11-2016

In E-journal 5 komen thema’s als Zelfmanagement, Zorgtechnologie en Preventie aan bod. Daarnaast stelt Judith Smit, directeur Instituut voor Paramedische Studies, zich voor en vertelt Cornť van Asten, directeur Syntein, hoe hij het concept Positieve Gezondheid toepast in zijn dagelijkse werkzaamheden.

14-10-2016

De Ergotherapierichtlijn Valpreventie is herzien en tijdens een congresdag aan de HAN in Nijmegen op donderdag 6 oktober algemeen beschikbaar gesteld. Het Lectoraat Neurorevalidatie van de HAN heeft in samenwerking met het Centre of Expertise Sneller Herstel, Radboudumc en Ergotherapie Nederland het initiatief genomen om het herzieningsproces handen en voeten te geven.

17-08-2016

Aan Hans Kerstens, docent en onderzoeker, is een HAN-promotiebeurs toegekend voor zijn onderzoek 'Me and my cloud: onderzoek naar web-based monitoring en shared-management van chronische spasticiteit'.

08-07-2016

De Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN) en het Fieldlab Gehandicaptenzorg, een innovatie-broedplaats van zorgorganisaties ‘s Heeren Loo, Philadelphia en Siza, werken sinds enige tijd samen. Samen onderzoeken zij technologische innovaties voor mensen met een beperking. Donderdag 7 juli werd de samenwerking bekrachtigd met het tekenen van een overeenkomst.

21-06-2016

Ton Satink, promovendus aan het HAN-lectoraat Neurorevalidatie, heeft in zijn promotieonderzoek 'What about self-management post-stroke? Challenges for stroke survivors, spouses and professionals' meningen en ervaringen van mensen die getroffenen zijn door een beroerte, hun partners en professionals onderzocht. Hoe kijken zij aan tegen het verloop van zelfmanagement en revalidatie na een beroerte?

07-06-2016

Henk Bleumink uit Wezep is een ambulante cliŽnt van Philadelphia. In het dagelijks leven maakt hij kattenvoer bij Saturn Petcare in Hattem. Maar de passie van Henk is techniek en dan vooral nieuwe snufjes. Op 7 juni komt een droom uit: dan mag Henk zich in het kader van een prokkelstage op een unieke manier uitleven in diverse technische labs van de HAN, de Hogeschool Arnhem Nijmegen.

01-06-2016

Dr. Bart Staal stelde verschillende kwesties rondom aandoeningen van het bewegingsapparaat aan de orde in zijn intreerede 'Therapeut op onderzoek. Toekomstbestendige musculoskeletale fysiotherapie en revalidatie'. Hij is op donderdag 26 mei bij de HAN geÔnstalleerd als nieuwe lector Musculoskeletale Revalidatie.

24-05-2016

Sinds 18 april ben ik, Linda Dauwerse, werkzaam bij Centre of Expertise Sneller Herstel en kenniscentrum Publieke Zaak als onderzoeker en projectleider. Het komend jaar zal ik me richten op de manier waarop kennis wordt gedeeld en ontwikkeld. Hierbij staat de verbinding tussen praktijk, onderwijs en onderzoek centraal.

07-12-2015

Met het Zorgpact beoogt Nederland tot vernieuwing van zorg(onderwijs) te komen. De mens centraal en niet de ziekte of aandoening; zorgverleners en burgers participeren samen in gezond leven en een gezonde leefomgeving; samen zorg en welzijn slimmer organiseren.

25-11-2015

In E-journal 4 komen thema’s als Zelfmanagement, Zorgtechnologie, Fieldlabs en de Nieuwe Zorgprofessional aan bod. Verder meer over Sneller Herstel-partner IQ Healthcare en een terugblik op het EIPEN congres.

01-10-2015

Juliane StŲcker, onderzoeker en Ergotherapie-docente aan de HAN, wil nagaan hoe de verwijzing van zorgspecialisten bij systemische sclerose kan worden verbeterd.

10-07-2015

Eervolle vermelding van Centre of Expertise Sneller Herstel op pagina 70 in de Strategische Agenda Hoger Onderwijs en Onderzoek 2015-2025! Met deze strategische agenda zet minister Bussemaker (OCW) de koers uit voor het hoger onderwijs voor de komende 10 jaar.

02-07-2015

Dr. Lilian Beijer, onderzoeker Revalidatie, Spraak- en taaltechnologie en E-Health bij de Sint Maartenskliniek, is de nieuwe associate lector. Zij gaat de uitvoering van het onderzoeksplan op zich nemen en combineert deze functie bij de HAN met haar huidige aanstelling.