Actueel

22-02-2018

HAN-promotiebeurzen zijn toegekend aan 4 docenten. Die eer valt, naast Gerda van den Berg, Marieke Lindenschot en Paola de Bruijn, ten deel aan Margot Barry, docent-onderzoeker bij het Centre of Expertise Sneller Herstel.

02-12-2016

Het Innovatiefonds Zorgverzekeraars heeft de aanvraag van de HAN voor de ontwikkeling van een nieuw e-Health-behandelprogramma voor mensen met chronische lage rugpijn gehonoreerd. Het HAN Associate Lectoraat e-Health paramedische beroepen gaat het project uitvoeren en implementeren. Het doel is het bieden van laagdrempelige, effectieve zorg voor patiŽnten met chronische lage rugpijn.

22-11-2016

De vereniging Ergotherapie Nederland heeft de Astrid Kinťbanian Prijs 2016 toegekend aan dr. Esther Steultjens, associate lector Neurorevalidatie van de HAN. Zij ontvangt de prijs omdat zij als ergotherapeut gedurende langere tijd een bijzondere bijdrage aan de ontwikkeling van ergotherapie heeft geleverd. Uit die bijdrage blijkt expliciet dat ergotherapie een toegevoegde waarde heeft voor de cliŽnt en diens deelname aan de samenleving.

15-11-2016

In E-journal 5 komen thema’s als Zelfmanagement, Zorgtechnologie en Preventie aan bod. Daarnaast stelt Judith Smit, directeur Instituut voor Paramedische Studies, zich voor en vertelt Cornť van Asten, directeur Syntein, hoe hij het concept Positieve Gezondheid toepast in zijn dagelijkse werkzaamheden.

14-10-2016

De Ergotherapierichtlijn Valpreventie is herzien en tijdens een congresdag aan de HAN in Nijmegen op donderdag 6 oktober algemeen beschikbaar gesteld. Het Lectoraat Neurorevalidatie van de HAN heeft in samenwerking met het Centre of Expertise Sneller Herstel, Radboudumc en Ergotherapie Nederland het initiatief genomen om het herzieningsproces handen en voeten te geven.

17-08-2016

Aan Hans Kerstens, docent en onderzoeker, is een HAN-promotiebeurs toegekend voor zijn onderzoek 'Me and my cloud: onderzoek naar web-based monitoring en shared-management van chronische spasticiteit'.

08-07-2016

De Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN) en het Fieldlab Gehandicaptenzorg, een innovatie-broedplaats van zorgorganisaties ‘s Heeren Loo, Philadelphia en Siza, werken sinds enige tijd samen. Samen onderzoeken zij technologische innovaties voor mensen met een beperking. Donderdag 7 juli werd de samenwerking bekrachtigd met het tekenen van een overeenkomst.

21-06-2016

Ton Satink, promovendus aan het HAN-lectoraat Neurorevalidatie, heeft in zijn promotieonderzoek 'What about self-management post-stroke? Challenges for stroke survivors, spouses and professionals' meningen en ervaringen van mensen die getroffenen zijn door een beroerte, hun partners en professionals onderzocht. Hoe kijken zij aan tegen het verloop van zelfmanagement en revalidatie na een beroerte?

07-06-2016

Henk Bleumink uit Wezep is een ambulante cliŽnt van Philadelphia. In het dagelijks leven maakt hij kattenvoer bij Saturn Petcare in Hattem. Maar de passie van Henk is techniek en dan vooral nieuwe snufjes. Op 7 juni komt een droom uit: dan mag Henk zich in het kader van een prokkelstage op een unieke manier uitleven in diverse technische labs van de HAN, de Hogeschool Arnhem Nijmegen.

01-06-2016

Dr. Bart Staal stelde verschillende kwesties rondom aandoeningen van het bewegingsapparaat aan de orde in zijn intreerede 'Therapeut op onderzoek. Toekomstbestendige musculoskeletale fysiotherapie en revalidatie'. Hij is op donderdag 26 mei bij de HAN geÔnstalleerd als nieuwe lector Musculoskeletale Revalidatie.

24-05-2016

Sinds 18 april ben ik, Linda Dauwerse, werkzaam bij Centre of Expertise Sneller Herstel en kenniscentrum Publieke Zaak als onderzoeker en projectleider. Het komend jaar zal ik me richten op de manier waarop kennis wordt gedeeld en ontwikkeld. Hierbij staat de verbinding tussen praktijk, onderwijs en onderzoek centraal.

07-12-2015

Met het Zorgpact beoogt Nederland tot vernieuwing van zorg(onderwijs) te komen. De mens centraal en niet de ziekte of aandoening; zorgverleners en burgers participeren samen in gezond leven en een gezonde leefomgeving; samen zorg en welzijn slimmer organiseren.

25-11-2015

In E-journal 4 komen thema’s als Zelfmanagement, Zorgtechnologie, Fieldlabs en de Nieuwe Zorgprofessional aan bod. Verder meer over Sneller Herstel-partner IQ Healthcare en een terugblik op het EIPEN congres.

01-10-2015

Juliane StŲcker, onderzoeker en Ergotherapie-docente aan de HAN, wil nagaan hoe de verwijzing van zorgspecialisten bij systemische sclerose kan worden verbeterd.

10-07-2015

Eervolle vermelding van Centre of Expertise Sneller Herstel op pagina 70 in de Strategische Agenda Hoger Onderwijs en Onderzoek 2015-2025! Met deze strategische agenda zet minister Bussemaker (OCW) de koers uit voor het hoger onderwijs voor de komende 10 jaar.

02-07-2015

Dr. Lilian Beijer, onderzoeker Revalidatie, Spraak- en taaltechnologie en E-Health bij de Sint Maartenskliniek, is de nieuwe associate lector. Zij gaat de uitvoering van het onderzoeksplan op zich nemen en combineert deze functie bij de HAN met haar huidige aanstelling.

01-07-2015

Het lectoraat Voeding in relatie tot Sport en Gezondheid heeft subsidie toegewezen gekregen voor het projectplan Dieetbehandeling bij cardiovasculair risicomanagement; hoe maken we resultaten transparant? Het project zal in het najaar van start gaan en duurt 2 jaar.

05-06-2015

In 2013 organiseerden we de eerste werkconferentie van het Centre of Expertise Sneller Herstel. Nu twee en half jaar later inmiddels de vierde werkconferentie. Terugblikkend stellen we vast dat het Centre een prachtige ontwikkeling heeft doorgemaakt.

13-05-2015

Graag presenteren wij u onze nieuwe brochures! De brochures zijn samen met onze partners Radboudumc, ZZG Herstelhotel en Academisch Gezondheidscentrum Thermion tot stand gekomen.

28-04-2015

Dr. Miranda Laurant is op 16 april in Nijmegen op feestelijke wijze geÔnstalleerd als lector Organisatie van Zorg en Dienstverlening.