Fieldlab gehandicaptenzorg en HAN onderzoeken innovaties

8 juli 2016

De Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN) en het Fieldlab Gehandicaptenzorg, een innovatie-broedplaats van zorgorganisaties ‘s Heeren Loo, Philadelphia en Siza, werken sinds enige tijd samen. Samen onderzoeken zij technologische innovaties voor mensen met een beperking. Donderdag 7 juli werd de samenwerking bekrachtigd met het tekenen van een overeenkomst.

Slimme oplossingen stellen mensen met een beperking in staat om meer zelfstandig te leven. Nieuwe hulpmiddelen kunnen bijdragen aan een betere kwaliteit van leven, minder afhankelijkheid van zorg en een verlaging van de zorgkosten.†

Bij de ontwikkeling van nieuwe technologische toepassingen is het van belang om met de gebruiker aan te tonen dat iets werkt zoals het bedacht is. Daarvoor is onderzoek nodig. Om goed onderzoek te kunnen doen, is het belangrijk om te beschikken over een goede testgroep om het onderzoek bij uit te voeren. Het onderzoek dat de HAN verricht met het Fieldlab Gehandicaptenzorg loopt uiteen van een eenvoudige test met een paar cliŽnten, tot een grootschalig onderzoek met tientallen tot honderden cliŽnten. Met een groep geselecteerde cliŽnten wordt de betrouwbaarheid van de uitslag van het onderzoek groter. De onderzoeksresultaten worden ingezet bij doorontwikkeling van het product, of ter onderbouwing van de validatie.

Samenwerkingsovereenkomst

Donderdag 7 juli werd de samenwerking geformaliseerd met het ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst, namens de HAN door Kees Boele, voorzitter College van Bestuur en namens het Fieldlab Gehandicaptenzorg door Rob Hoogma, voorzitter Raad van Bestuur Siza.

Fieldlab gehandicaptenzorg

Het Fieldlab Gehandicaptenzorg stimuleert en ondersteunt bedrijven om samen met mensen met een beperking technologische innovaties te ontwikkelen. Het Fieldlab Gehandicaptenzorg verbindt cliŽnten en/of cliŽntvertegenwoordigers met bedrijven en kennisinstellingen om samen nieuwe technieken te onderzoeken en te ontwikkelen. Bedrijven kunnen bij het Fieldlab Gehandicaptenzorg terecht voor onder meer onderzoek en het verkrijgen van inzicht in de voor hun soms nieuwe afzetmarkt. Het Fieldlab Gehandicaptenzorg is mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de provincie Gelderland.

HAN Centre of Expertise Sneller Herstel

Vanuit de campussen in Arnhem en in Nijmegen verzorgt de HAN voor ongeveer 31.000 studenten meer dan 80 bachelor- en masteropleidingen. De HAN investeert in modern en kwalitatief onderwijs. Vanuit lectoraten verzorgen we toegepast onderzoek. Daarnaast richt de HAN zich met advies, nascholing, trainingen en (post-hbo-)opleidingen op bedrijven, instellingen en organisaties.
De synergie tussen onderwijs, beroepenveld, onderzoek en maatschappij is daarbij een belangrijk aandachtspunt. In het HAN Centre of Expertise Sneller Herstel wordt deze synergie gecreŽerd rondom revalidatiezorg. De samenwerking met Fieldlab Gehandicaptenzorg is daarvan een concreet en uitstekend voorbeeld.

Bron: HAN Centre of Expertise - Sneller Herstel