Toekenning HAN-promotiebeurzen aan 3 docenten die verbonden zijn aan CoE Sneller Herstel

9 december 2016

Het College van Bestuur van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen heeft HAN-promotiebeurzen toegekend aan 4 docenten van de Faculteit Gezondheid, Gedrag en Maatschappij. Ingangsdatum: 1 februari 2017. Die eer valt, naast Gerda van den Berg, Marieke Lindenschot en Paola de Bruijn, ten deel aan Margot Barry, die als docent-onderzoeker verbonden is aan het Centre of Expertise Sneller Herstel (SH); ook Gerda en Marieke doen werkzaamheden in het kader van Sneller Herstel.

Onderzoek Margot Barry

Margot Barry werkt aan de HAN als docent Ergotherapie. Zij ontvangt een promotiebeurs voor het toegepaste onderzoek Faculty development through workplace learning: Boundary crossing between the practice and education context. Een onderzoek dat zij uitvoert onder de gezamenlijke vlag van het Centre of Expertise Sneller Herstel, het Lectoraat Neurorevalidatie en het Lectoraat Beroepspedagogiek. De centrale vraagstelling in Barry’s onderzoek luidt: hoe bevordert het werken in de 2 contexten (onderwijs en patiŽntenzorg) professionalisering van docenten met het oog op zowel de individuele als de organisatiecomponent (faculty development)?

Onderzoek Gerda van den Berg

Gerda van den Berg is docent Voeding en DiŽtetiek. Zij ontvangt een promotiebeurs voor het toegepaste onderzoek Nurses for Food: improvement of nurses’ nutritional care and patients’ self-management in the treatment of disease-related malnutrition in the hospital, bij het Lectoraat Voeding en Gezondheid. Doel is het beter verankeren van de voedingszorg in de klinische zorg door de rol van de verpleegkundige, als casemanager, in samenwerking met de patiŽnt en met andere zorgprofessionals te versterken.
Gerda van den Berg is ook aan Sneller Herstel verbonden, door haar werkzaamheden in het kader van de koppelstructuur.

Onderzoek Marieke Lindenschot

Marieke Lindenschot is docent Ergotherapie. Zij ontvangt een promotiebeurs voor het toegepaste onderzoek Diversiteit in activiteiten van kinderen met een mitochondriŽle aandoening: meetbaar?,†en voert dit onderzoek uit bij het bij het Lectoraat Neurorevalidatie en het Radboudumc.

Doel van haar onderzoek is om:

• inzicht te krijgen in huidige en gewenste activiteiten volgens het kind;
• bepalen van validiteit en responsiviteit van een meetinstrument (de PRPP) bij kinderen met deze aandoening.

Ook Marieke Lindenschot heeft een duidelijke band met Sneller Herstel door haar werkzaamheden in het kader van de koppelstructuur.

HAN-promotiebeleid

De HAN beschikt over een promotiebeleid en een ‘revolving fund’ voor de bekostiging van promotieplaatsen van ieder 0,4 fte gedurende een periode van 4 jaar. Deze plaatsen zijn naar rato van het aantal lectoraten van de HAN verdeeld over de faculteiten van de hogeschool.
Alle 15 plaatsen van de Faculteit Gezondheid, Gedrag en Maatschappij (FGGM) zijn steeds zo veel als mogelijk bezet. Door het aflopen van 4 beurzen in 2016 is er weer ruimte gekomen voor nieuwe kandidaten.†

Bron: HAN.nl en†Centre of Expertise - Sneller Herstel