Sneller Herstel
Toolbar
header foto

Fieldlab Revalidatiezorg - Sint Maartenskliniek

Het Fieldlab revalidatiezorg richt zich op technologische innovaties voor de revalidatieomgeving. Bijvoorbeeld rond onderwerpen als dwarslaesie, loopexpertise en zelfrevalidatie.

Logo Sint Maartenskliniek

De Sint Maartenskliniek ontwikkelt samen met onder meer de ZZG Zorggroep en†het Radboudumc† een proeftuin voor innovaties die de revalidatiezorg nog beter maken. Ook het bedrijfsleven neemt deel. Door gerichte samenwerking kunnen vernieuwingen sneller in de praktijk toegepast worden.

Het Fieldlab Revalidatiezorg focust op:

Innovatie in Dwarslaesiezorg
Dwarslaesie-patiŽnten hebben speciale hulpmiddelen nodig om zo zelfstandig mogelijk te functioneren. Welke vernieuwingen gaan dat mogelijk maken?

Loop Expertise
Het opnieuw of beter zelfstandig kunnen lopen is een belangrijke fase in veel revalidatietrajecten. In het Loop Expertise Centrum wordt kennis en kunde vanuit verschillende disciplines ingezet om de revalidatie nog effectiever te maken.

Zelfrevalidatie
Veel patiŽnten revalideren vooral thuis. Technologie (eventueel gekoppeld aan zorg op afstand) kan hen daarbij helpen. Het Fieldlab werkt nauw samen met bedrijven die deze technologie ontwikkelen.

Sint Maartenskliniek