Sneller Herstel
Toolbar
header foto

Fieldlab Tweedelijnszorg – Slingeland Ziekenhuis

Het Fieldlab Tweedelijnszorg van het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem richt zich op innovaties voor het ziekenhuis. In het Field Lab werkt het ziekenhuis samen met het bedrijfsleven en kennisinstellingen, om samen te bouwen aan de tweedelijnszorg van de toekomst. Bijvoorbeeld door het testen van nieuwe processen of producten. Prototypes, ontwikkeld door een bedrijf worden direct getest in de praktijk van het ziekenhuis.

Tijdig innoveren
Er is een groeiende behoefte aan nieuwe technologieŽn en innovaties. In de toekomst zullen er minder verpleegkundigen beschikbaar, terwijl de zorgvraag door vergrijzing alleen maar zal stijgen. Gelukkig is er technisch en organisatorisch steeds meer mogelijk. Door tijdig te innoveren blijft de zorg, ook in de toekomst goed toegankelijk en van hoge kwaliteit.

Versnelde marktintroductie
Bij zorg zijn veel partijen betrokken: eerste- en tweedelijns zorg, bedrijfsleven, zorgverzekeraars, overheid, verzekeraars enzovoort. In dat complexe veld duurt het vaak tien tot vijftien jaar voor een innovatie breed is ingevoerd. Het Fieldlab brengt vraag en aanbod in een vroeg stadium al samen. Zo is er sneller duidelijkheid over de behoeften, wensen en knelpunten. En kan een nieuw idee veel sneller zijn weg naar de markt vinden.

Logo Slingeland Ziekenhuis

Voordelen voor het Slingeland Ziekenhuis
Goede en nuttige innovaties uit het Fieldlab, kunnen meegenomen worden bij ontwerp en de bouw van het nieuwe ziekenhuis (opening uiterlijk 2022). Maar nu al gaan medewerkers gaan op een nieuwe manier werken. Zij helpen bij innovaties door deel te nemen, mee te denken en hun deskundigheid in te zetten. Daardoor is het Slingeland Ziekenhuis voorbereid op de toekomstige zorg.

Voorbeelden van innovaties
Innovaties die verder ontwikkeld worden in het Fieldlab:

  • Software die het mogelijk maakt om bewegingen van patiŽnten die een beroerte hebben gehad in kaart te brengen.
  • Een web-portal waar gegevens uit medische apps voor patiŽnten samenkomen.
  • Instrumenten en processen voor beter voorraadbeheer in het ziekenhuis.


Drie onderzoeksgebieden
De projecten binnen het Fieldlab Tweedelijnszorg omvatten drie onderzoekgebieden.

Connected patiŽnt

  • De poli-omgeving: het toetsen van initiatieven die de bedrijfsvoering van de polikliniek kunnen verbeteren.
  • De kliniek: het toetsen van verbeteringen in de verzorging en behandeling voor de patiŽnt, en zijn omgeving: mantelzorgers, begeleiding en professionals.
  • Informatie en communicatie: het toetsen van verbeteren van informatie-uitwisseling tussen patiŽnten en zorgverleners of zorgverleners onderling.


E-health

  • Het toetsen van E-health innovaties in de hele keten. Rond ziekte en behandeling, gezondheid en gedrag, het bevorderen van goede leefstijl en rond ziektepreventie.


Zorglogistiek

  • Het toetsen van verbeteringen rond capaciteitsmanagement en patiŽnten-logistiek, zoals tracking en tracing van patiŽnten- en processtromen.
Slingeland Ziekenhuis