Over ons

Samenwerking

Sneller Herstel kiest voor onderzoek en onderwijs mét en ín het werkveld. Belangrijke kennis- en zorginstellingen hebben zich aangesloten bij Sneller Herstel. Zij stellen hun zorgverlenings- en onderzoeksinfrastructuur ter beschikking. En dragen zo bij aan leertrajecten en onderzoeksprojecten. Op hun beurt krijgen zij actuele kennis, nieuwe inzichten en goed opgeleide zorgprofessionals.  Lees meer...

Missie

Het Centre of Expertise Sneller Herstel wil bijdragen aan het beter en/of sneller herstel van de patiënt waardoor deze optimaal presteert en participeert in de maatschappij. We hebben drie doelen voor ogen:  Lees meer...
HAN Sneller Herstel - Introductie - YouTube

Ambities

Sinds 1970 zijn de uitgaven in de Nederlandse zorgsector jaarlijks met 4 tot 5 procent gestegen, tot 87,6 miljard euro in 2010. Sinds 2000 zijn de zorguitgaven per individu bijna verdubbeld. 15 Procent hiervan komt door de vergrijzing en 35 procent is toe te schrijven aan prijsstijgingen. De overige 50 procent hangt samen met toenemende medische mogelijkheden, meer patiënten, hogere verwachtingen en intensievere behandelingen. Tot 2020 zullen de kosten verder stijgen, vooral door een sterke toename van het aantal mensen met chronische en ouderdomsziekten. Een en ander gaat gepaard met een kwalitatief en kwantitatief tekort aan zorgpersoneel, zo is de verwachting.   Lees meer...

Infrastructuur

De regio Arnhem en Nijmegen kent een unieke praktijk- en kennisinfrastructuur rond revalidatiezorg, zowel kwantitatief als kwalitatief. De regionale revalidatiecentra behoren tot de top en zijn als pioniers vaak trendsettend. Veel van deze centra hebben eigen onderzoeksafdelingen. Zij zijn vaak ondernemend en werken synergetisch samen op basis van gelijkwaardigheid, ongeacht de verschillen tussen medici, paramedici, verpleegkundigen, docenten en studenten.  Lees meer...

Resultaten

Sneller Herstel valoriseert de kennis uit onderzoek. Veelbelovende testen, meetinstrumenten en/of behandelprotocollen kunnen worden vermarkt en genereren op termijn inkomsten. Daarnaast communiceert Sneller Herstel over publicaties, promoties, lezingen en stimuleert deelname aan landelijke werkgroepen en Communities of Practice.  Lees meer...