Sneller Herstel
Toolbar
header foto

Ambities

Sinds 1970 zijn de uitgaven in de Nederlandse zorgsector jaarlijks met 4 tot 5 procent gestegen, tot 87,6 miljard euro in 2010. Sinds 2000 zijn de zorguitgaven per individu bijna verdubbeld. 15 Procent hiervan komt door de vergrijzing en 35 procent is toe te schrijven aan prijsstijgingen. De overige 50 procent hangt samen met toenemende medische mogelijkheden, meer patiŽnten, hogere verwachtingen en intensievere behandelingen.
Tot 2020 zullen de kosten verder stijgen, vooral door een sterke toename van het aantal mensen met chronische en ouderdomsziekten. Een en ander gaat gepaard met een kwalitatief en kwantitatief tekort aan zorgpersoneel, zo is de verwachting.†

Verbinding

Sneller Herstel wil als samenwerkingsverband een antwoord bieden op dit toekomstig tekort aan (goede) arbeidskrachten. In die context willen we bovendien de verbinding tussen onderwijs, onderzoek en werkveld versterken en innoveren met praktijkgericht onderzoek. In 2016 moet Sneller Herstel een herkenbaar en gewaardeerd samenwerkingsverband zijn, waarin onderzoek, masters en minoren hun krachten bundelen, met daaromheen een slagvaardig netwerk van vooral regionale organisaties.

Periode 2013-2016

Sneller Herstel heeft stevige ambities geformuleerd voor de projectperiode 2013-2016. Een greep uit onze ambities:

  • Realiseren van meer leerwerkplaatsen: 2 plaatsen in 2013, 3 in 2014 en 4 in 2016
  • Versterken van de kennisketen Radboudumc, HAN en praktijkveld
  • Verveelvoudigen van de koppelstructuur: 4 koppels in 2012, 9 in 2013 en 15 in 2015
  • Opzetten van een meerjarig multi- en interdisciplinair onderzoeksprogramma, dwars door kenniscentra en lectoraten heen
  • Opzetten van meer onderzoekprojecten met een groeiende capaciteit aan onderzoekers. Het aantal promovendi moet omhoog van 10 naar 20
  • Bieden van een na- en bijscholingsaanbod dat proactief meebeweegt met en anticipeert op de vragen en behoeften uit de revalidatiesector. We willen een vaste, betrouwbare partner zijn voor het ‘leven lang leren’ van medewerkers in het werkveld
  • Zorgen dat partners actief bijdragen aan onderwijs, hoogwaardige valorisatie van kennis en/of producten van het CoE Sneller Herstel
Afbeelding: Jacey O Samsel (creative commons)

Meer informatie