Missie

Het Centre of Expertise Sneller Herstel wil bijdragen aan het beter en/of sneller herstel van de patiënt waardoor deze optimaal presteert en participeert in de maatschappij. We hebben drie doelen voor ogen:

  • Betere zorg (middel om betere gezondheid en kostenbeheersing te bereiken)
  • Betere gezondheid (hoofddoel)
  • Kostenbeheersing (tweede doel)

Sneller Herstel richt zich vooral op het verbeteren van de diagnostiek, behandeling en zorg van patiënten in de neurologische en musculoskeletale revalidatiezorg. We gaan voor geïntegreerde zorg, met een focus op zelfmanagement, e-health en preventie.
Onderzoek naar en het bevorderen van de doelmatigheid van paramedische en verpleegkundige interventies staan hierbij voorop.