Sneller Herstel
Toolbar
header foto

Resultaten

Sneller Herstel valoriseert de kennis uit onderzoek. Veelbelovende testen, meetinstrumenten en/of behandelprotocollen kunnen worden vermarkt en genereren op termijn inkomsten. Daarnaast communiceert Sneller Herstel over publicaties, promoties, lezingen en stimuleert deelname aan landelijke werkgroepen en Communities of Practice.

Pijlers

In de periode van 2013 tot 2016 willen we het inhoudelijk interdisciplinair onderzoeksprogramma en de onderwijsagenda van Sneller Herstel uitbouwen tot sterke, herkenbare en alom bekende en gewaardeerde pijlers van de revalidatiezorg in Zuid-Oost Nederland. Daarnaast willen we het partnerschap verder uitbreiden en lopende onderwijs- en valorisatieactiviteiten doorontwikkelen en integreren.

2015

Een greep uit de resultaten in 2015:

  • Op weg naar partnerschap rondom de zorgketen (3e lijn, 2e lijn, 1e lijn, 0e-lijn) geldt dat de grootste stakeholders in de regio de afgelopen jaren geleidelijk aan allemaal zijn aangehaakt.
  • In 2012 en 2013 Radboudumc (Koppelstructuur), ZZG Zorggroep (Leerwerkplaats), Health Valley, Thermion (Leerwerkplaats en Fieldlab) en Syntein, in 2014 Klimmendaal (Koppelstructuur) en in 2015 SIZA dorp groep (Fieldlab), de St Maartenskliniek (Koppelstructuur en Leerwerkplaats) en Zorgroep Maas en Waal (ZMW) (Leerwerkplaats).
  • Meerdere Koppels zijn er ook in 2015 weer in geslaagd promotiebeurzen of onderzoeksgelden te verwerven.
  • Met de komst van een nieuwe lector Musculoskeletale revalidatie, Bart Staal, zijn de twee kernlectoraten weer volledig bemand. Inhoudelijk is Sneller Herstel verder doorontwikkeld en meerdere betrokken lectoraten zijn opgeschoven naar de focus van Sneller Herstel wat de kracht ten goede komt. Dit gold in 2015 in het bijzonder voor het snijvlak van Zorg en Techniek. Zo is subsidie of contractonderzoek verworven voor lectoraten van de faculteit Techniek en is het CoE is halverwege 2015 in samenwerking met de SMK versterkt met een associate lector eHealth.
  • Het Instituut voor Paramedische Studies (IPS) met drie studies op 1 en twee studies op 2 in de Elsevier ranglijst ‘Beste studies 2015’.
  • Het CoE biedt multidisciplinaire en transmurale opleidingsmogelijkheden met en in het werkveld. Deze in 2013 ingezette ontwikkeling is in 2015 erkend door het Zorgpact.

2016

Een paar highlights uit 2016:

Meer informatie

De regio