Sneller Herstel
header foto

Samenwerking

Sneller Herstel kiest voor onderzoek en onderwijs mét en ín het werkveld. Belangrijke kennis- en zorginstellingen hebben zich aangesloten bij Sneller Herstel. Zij stellen hun zorgverlenings- en onderzoeksinfrastructuur ter beschikking. En dragen zo bij aan leertrajecten en onderzoeksprojecten. Op hun beurt krijgen zij actuele kennis, nieuwe inzichten en goed opgeleide zorgprofessionals.

Professionalisering

Sneller Herstel is vernieuwend door de bijzondere samenwerkingsverbanden (zoals de leerwerkplaatsen en de koppelstructuur) die het mogelijk maken om onderzoek en onderwijs daadwerkelijk en succesvol te integreren. Door die unieke structuur groeien de professionals van de betrokken partners stapsgewijs en systematisch naar een hoger kwaliteitsniveau. Sneller Herstel draagt zo flink bij aan de verdere professionalisering van revalidatiezorg in de regio Arnhem en Nijmegen.

Een breed samengestelde programmaraad bepaalt de koers van Sneller Herstel. Het programmabureau voert de dagelijkse werkzaamheden uit en ondersteunt de programmaraad.

Voordelen

De samenwerking op de werkvloer tussen zorgprofessionals, docenten, onderzoekers en studenten heeft grote voordelen: Betere zorg voor de patiënt en cliënt. En aantrekkelijk up-to-date onderwijs en praktijkgericht onderzoek voor studenten, dat bijdraagt bij aan het studiesucces en studenten uitdaagt om te excelleren. De samenwerkingsstructuur helpt docenten en zorgprofessionals om systematisch verder te professionaliseren en naar een nog hoger kwaliteitsniveau te groeien.

Afbeelding: Scott Maxwell (creative commons)