Sneller Herstel
Toolbar
header foto

Lectoraten

Een lector initieert en coördineert praktijkgericht onderzoek naar vraagstukken uit de maatschappij. Dat doet hij met een team deskundigen uit de praktijk en docenten. De lectoren van Sneller Herstel werken samen met zorginstellingen en onderzoeksinstituten. Dit resulteert onder meer in uiteenlopende leertrajecten en onderzoeksprojecten bij zorgorganisaties. Een lector publiceert de verkregen kennis niet alleen, maar vertaalt die ook naar onderwijs en praktische toepassingen (valorisatie). Zo is de lector letterlijk de brug tussen onderwijs en praktijk.

Onze lectoren werken nauw samen met aan het Radboudumc verbonden hoogleraren. In het bijzonder met hoogleraar Revalidatiegeneeskunde prof. dr. Sander Geurts, hoogleraar paramedische wetenschappen prof. dr. Ria Nijhuis - Van der Sanden en hoogleraar Eerstelijnsgeneeskunde prof. dr. Pim Assendelft

Multidisciplinair

Bij Sneller Herstel zijn diverse HAN-lectoraten betrokken, ieder met een eigen focus:

Focus op arbeidsparticipatie van de doelgroep

Focus op de beleids- en organisatiekant

Foto: Roberto Maldeno (creative commonas)