FEET4FEET

Ten minste 10 procent van de Nederlandse bevolking kampt met voetklachten. Hoewel men aanneemt dat het ontstaan van voetklachten is gerelateerd aan de vorm, de belasting en het functioneren van de voet, is hier nog maar weinig over bekend. Aan de hand van onderzoek bij mensen met en zonder voorvoetklachten en ook wandelaars van de Nijmeegse Vierdaagse heeft Stolwijk de relatie onderzocht tussen drukverdeling onder de voet en het krijgen of hebben van voorvoet-klachten.


Vierdaagse voeten
In het kader van het proefschrift zijn niet alleen de plantaire drukverdeling (wat wil zeggen: onder de voetzool) en de afwikkeling en beweging van de voet tijdens het lopen bij mensen met en zonder voetklachten onderzocht; ook heeft Stolwijk het effect van twee veelvoorkomende behandelingen van voorvoet-klachten op de drukverdeling en de afwikkeling en beweging van de voet bestudeerd. Een deel van het onderzoek is uitgevoerd bij deelnemers aan de Nijmeegse Vierdaagse. Wat blijkt? De plantaire drukverdeling en afwikkeling van de voet veranderen tijdens het lopen. Vooral onder de hiel en de laterale zijde van de voorvoet neemt de druk aanzienlijk toe. Vierdaagse- lopers bij wie de voetafwikkeling zich tijdens het lopen naar binnen verplaatste, ontwikkelden verhoudingsgewijs vaak voorvoet-klachten.

Klauwtenen
Uit een ander deel van het onderzoek komt naar voren dat patiënten met klauwtenen significant hoge druk hebben onder het distale deel van de voorvoet en de hiel ('distaal' betekent: dat deel van de voorvoet dat het verst van het centrum van het lichaam afligt). Een operatieve correctie van klauwtenen blijkt effectief en normaliseert de drukverdeling onder de voet.

Afrikaanse voeten: ingebouwde steunzolen
In haar onderzoek vergeleek Stolwijk ook de voeten en manier van lopen van een groep volwassenen uit Malawi en uit Nederland. De drukverdeling in de schoen van Nederlandse volwassenen die lopen op steunzolen, blijkt vergelijkbaar met de drukverdeling onder de blote Afrikaanse voet

Opvallend genoeg komen voetklachten in Afrika maar zelden voor, terwijl het voor de bevolking aldaar veel gangbaarder is om grote afstanden te lopen. Daar komt bij dat zij vaak op blote voeten lopen of op versleten schoeisel.

Gelijkmatige drukverdeling
De Afrikaanse deelnemers bleken relatief platte voeten te hebben vergeleken met de hollere Hollandse voeten. Hierdoor hebben ze een groter oppervlak waarover ze de druk verdelen. Verder viel op dat de deelnemers uit Malawi hun middenvoet langer en hun voorvoet minder lang belasten tijdens de afwikkeling. Tijdens het lopen vertoonden zij een significant lagere druk onder hiel en voorvoet.

Stolwijk daarover: 'Deze bevindingen demonstreren dat er verschillen bestaan tussen Nederlanders en Afrikanen in de belasting van de voet en techniek van afwikkeling. Nederlanders belasten hun voorvoet veel meer en langer tijdens het lopen.' De kenmerken van de Afrikaanse voet lijken op datgene waarnaar behandelaars van voetproblemen in het Westen streven met de inzet van steunzolen: een gelijkmatige drukverdeling.

Waardevol onderzoek
De nieuwe inzichten over de drukverdeling onder voeten zijn heel waardevol voor behandelaars bij het adequaat inschatten van aard en ernst van voetklachten. Bovendien kunnen zij zo beter en objectiever bepalen of hun behandeling effectief is.

Vragen?
Wilt u meer weten over het proefschrift of heeft u bepaalde vragen over het onderzoek, dan kunt u deze mailen aan: Niki.Stolwijk@han.nl.